Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Aktuální akce

Platnost od 21.4 .2016 do 27.4 .2016


Aktuální akce - strana 30
     

Aktuální akce - strana 30

INZERCE +OHGiPHSUiYď9iV 35$&291Ì.< 9<&+<67É9.<=%2æÌ SURQiåORJLVWLFNìWHDPY0RGOHWLFtFKX3UDK\ Hrubá mČsíþní mzda od 20 000 Kþ do Další nadstandardní benefity Volejte: Kþ Nebo zasílejte životopisy: &=/2*021$%25#.$8)/$1'&= Kaufland ýeská republika v.o.s. BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks •  • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz          ! " #$$ %$ &'#$(  & LUXUSNÍ PLASTOVÉ OPLOCENÍ PRO NÁROÈNÉ ZA CENY OD VÝROBCE Tel.: 603 253 057 napø. 2.990 Kè vèetnì montáže! Š. Octavia I, Š. Fabia I+II NOVINKA! TZ na obytná vozidla NOSIÈE KOL (2, 3, 4 kola) Most - naproti autodromu 603 306 771 www.h-taznazarizeni.cz           ! "##$% &    '    (##$% &) * +   ! ) ,    -.  + . (   '    ) * +  .   -+.)   /  )  +   ! 01$% &$  '  2 +  ! 341$% &  2 51$% &)  . 2 2 + ,+     -$ '$ $ )))    5 -) 6 '   TAŽNÁ ZAØÍZENÍ Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Nezapomeňte na dárek! 21. 4. Alexandra    !""#$%"&'( !"#$% &#'('#)&* +,$)'#,$ &#,!$% -!./ ,!0 22. 4. Evženie 23. 4. Vojtěch 24. 4. Jiří 25. 4. Marek 26. 4. Oto 27. 4. Jaroslav  Týdeník Kaufland do Vašich schránek AAS 30 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 137