Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny značkových výrobků

Platnost od 27.4 .2016 do 10.5 .2016


Akční ceny značkových výrobků - strana 1
     

Akční ceny značkových výrobků - strana 1

VÍCE NEŽ 250 ZNAČEK Nabídka platí od 27. 4. do 10. 5. 2016. SSvviji an ansk s ýM Mááz 11 11% • svě vět ěttlýý lež leežák ák • 00,5 ,55 l • 1 l = 15, 5,80 Kč 5,8 • záálo loh loha ha na na láh láh lá á ev ev 3 Kč • ceena enna přři koup koup ouuuppi 1 kkss 8, 8,90 90 Kčč 14 90 23,90) SE SLEVOU min. 30 % 790 11,90. cena za 1 ks při koupi 20 ks -33 % -37 % JOJO JO JO bon onbo bony bon ny • 1170 70 g • 100 70 1000 g = 8,7 8,777 Kč 8, • vybr brané br aané néé drruhyy 699 Kč 1399,00/ MAX. Lučin Lu čina či na • 622,5 ,5 g • 1000 g = 20 20,64 20,64 644 Kč Kč • vybr ybra brané annéé druhy an druhy dr uhyy HM 17 K BRAND 215x205 V06 ZAKLAD 01.indd 1 1290 15,901 -18 % 3 přepr. /1 DEN KUPTE 20 A UŠETŘÍTE -50 % Sponnte Sp tex ex EExxpprres ess syyst stéém m • úúkli klid neby kli eebbyl ješt eššttě niik eště ikd kkddy tak kdy ak je jed edno nod odduch chý ch hý • rrota ot čn ota ční n syyst stéém pro sté ro ef eefe fekti ekti kkttit vní vvnnníí žd ždím ímá máání m ní ní •m moop op jjee vho vhodný vh vhodný dnnýý na na vš všech ecchhny ny ty typ ypy poodl yp oddllah ah • unikátn nniik nik ikátn átn t í syyst tní sttém ém vro vrooub ub ů uvni ubk vni vn n tř t kbe kbbe belíllík ííkku • effe fek ekti ktittiv iivníí čiš čiiště iiššštěn ttěn tě ěěnní hhlav llavvy mopu opuu od od nneečči čis iistot sttot tooott • v nabíd nabbíd na í ce íd ce ta ttak akké ké náh ááhr hhrada rada zzaa 149,9 11449,990 Kč 19.04.16 15:33