Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny značkových výrobků

Platnost od 27.4 .2016 do 10.5 .2016


Akční ceny značkových výrobků - strana 11
     

Akční ceny značkových výrobků - strana 11

9 9012,901 Víc Ví ce e n ež ež jed edn e dno no 32 90 39,90) -17 % -23 % 19,901 BBrra raanník ík Dvvooul uliittr VVel Ve elk lkop lkop opop opov ovic iiccký ký Koz ozel ozel el 11, 11 řez 11 ezaná anná • ssvvvě vět ěttléé výč výýččeepnní pivo vo • 2 l • 1 l = 16,4 16,4 6,455 Kč Kč • 0,55 l = 8, 8 23 Kčč • 0,55 l• l• 1 l = 19, 19 80 19,80 19 80 Kč Kč • záálo looha na láhhev 3 Kč • v na nabíd bídce ce tak akké VVelk elk lkkopo lkopo opopov p ick pov ic ý Kooz Ko ozel zel e tma tm m vý vý 0,5 l za 99,9 za ,,990 Kč (13, (13, 3 50 KKč Kč) č) 1690 Pro ři Pr řid diče di č ne eal ak ko o -15 % S arrooppraame St men Slád Sl á kkoova va Lim moonnáádda da • neal neal eaallkoh kohholi olicccká oli káá liimo mon onáda ádd pro pr ro doosspě pěěléé pělé • 0,55 l • 1 l = 333,8 ,80 80 Kč • vybr bran bra aané n dr né druuuhy hy Ně N ěco co lle ehč čího íh ho pr p ro že enyy Jed Je dn d no p vk pi ko ke e k ob kl bás ásce ásce ce CCaarl arlin rllinng Br B ititis itis ish Cide Cide Ci deerr • 3000 ml ml • 1000 ml m = 6,64 644 Kč Kč • vybr yb an yb ané né druhy né druhy dr uhy HM 17 K BRAND 215x205 ZAKLAD 01-16.indb 11 19 90 25,90) -23 % 19.04.16 11:33