Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny hypermarketu Albert

Platnost od 27.4 .2016 do 3.5 .2016


Akční ceny hypermarketu Albert - strana 8
     

Akční ceny hypermarketu Albert - strana 8

SBÍREJTE BODY NA SKVĚLÉ NÁDOBÍ Litinový hrnec s úchytkou z nerezové oceli červený 24 cm / 4 l červený, 839,- Zapékací /servírovací mísa krémová, 39 cm + 30 bodů Sleva 90 % Sleva 79 % 200 Kč nákupu = 1 bod 30 bodů = sleva na nádobí až 97 % Partnerské produkty = body navíc Litinový hrnec s úchytkou z nerezové oceli krémový 20 cm / 22,44 l krémový, Maloobchodní cena M Maloobchodní cena 4 000,- 1 300,- 629,- Zapékací / servírovací mísa oranžová, 32,5 cm + 30 bodů Sleva 80 % Pribináček multipack p • 4× 800 g • 100 g = 12,47 Kč 39 90 46,90) 31 90 39,90) • 105 g • 100 g = 300,39 Kč 3 200,- 1 000,- Zmrzlinová roláda Viennetta • 650 ml • 100 ml = 6,91 , Kč • vybrané druhy MRAŽENÉ Král sýrů Hermelín • 120 g • 100 g = 20,75 Kč • v nabídce takéé různé příchutě za 24,90 Kč 28 -19 % BOD NAVÍC NAVÍC 24 90 28,90) -13 % BOD NAVÍC 90 35,90) 59,90) BOD BOD • 500 g • 100 g = 5,78 Kč • chlazený 4490 -25 % -20 % Salát pařížský ský Sleva 92 % Maaloobchodní cena BOD Parenica uzená 79,- + 30 bodů Maloobchodní cena M -14 % NAVÍC 119,- + 30 bodů NAVÍC Tavený sýr Apetito • 150 g • 100 00 g = 16,60 Kč • vyybrané druhy 2490 34,90) -28 % BOD NAVÍC AAkce Ak kccee pla llatí lat atítí v prroode dejjnnááccchh AAllbe berrtt od 99.. 3. 20 2016 16 do 31 31. 55. 201 0016 166 ne nneb ebo bo do vy bo vyčerp čerpán če rppán ání zá ání záso sob ob v je jeedn jed ddnot dn nooottlilivý v ch vých vý ch pro rrodejn ode d jn jnácchh. cedů Cůuisi uuipilssiinno plat atpí v pr pdrode odčeejjná od náách ch ššk Akllbber eýrt hod od l300.. 9.k20 20p155ůdo 199.á1. 1. 201 0é16bne 016 nelybo neb bo do vyyčerp čerp če rpání ání zá án zásob zás sob v je so jeddnnotli otlilivý ot vých ch pro rode oddeejn jnác ách. h. Pro ro zís íská ísk káníí PPrro zí získ skán ánAAk íkbce íox pl í ch Podr Po droobbno nost stitbbo ioodů len jpon dů platí dů lattíí clb la ebnatppoo ode debččttten ení en ní ivveefšškker errýc ýchí slev ých ýc shleevv adkuup sl onů za za vráce rácené rá cené ce né oba baly bal ly. Po ly. Podr Pod drob obno obn nosstti na www www ww.a .albber e t.t.czz neb ebo naa inf n or orma mací cích íchh pro rode d je de j n. Akccee Cuuiisi Akce Ak sino nox pl plaattí v pr prooddej ejnáácchh Allbber ert od od 30 9 2200155 do 1199 1 201 016 ne neboo do vyč vyče vy čerppáánní zááso čerp sob v jjeeeddn sob dnot otlilivý výýcchh pro rode dejnnác áchh Pro zísská kání ní HM 17 205x297 V06 ZAKLAD 08-16.indd 8 20.04.16 17:00