Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nové akce příští týden

Platnost od 5.5 .2016 do 11.5 .2016


Nové akce příští týden - strana 26
     

Nové akce příští týden - strana 26

PEL - MEL STŘÍPKY Z PŘÍRODY J ihomoravská Lednice má kromě nádherného novogotického zámku, dříve využívaného jako letní sídlo Lichtenštejnů, a zámeckého parku, jednoho z  nejmalebnějších u  nás, ještě jednu vcelku novou atrakci – romantické plavby po  starých dyjských ramenech doplněné výkladem o  zajímavostech Lednicko-valtického areálu. Plavby začínají v  přístavišti pod zámkem u  mostku přes Zámeckou Dyji. Vybrat si můžeme ze dvou tras – kratší vede k Minaretu, delší a  atraktivnější k Janovu hradu. Zámeček Janův hrad či Janohrad stojí na  okraji louky ve velkém meandru Staré Dyje a je součástí Lednicko-valtického areálu, památky UNESCO. Byl postaven podle projektu Josefa Hardtmutha v  letech 1807–1810 pro Jana I. Josefa Janův hrad aneb Skotsko na břehu Dyje z  Lichtenštejna (po  něm i  pojmenována) jako první monumentální stavba ve  stylu historického romantismu na  území ČR. A  to stavba velmi zdařilá, dokonale imitující architekturu starého Skotska či Anglie, která jakoby z oka vypadla ponurým středověkým hradům z  některého románu sira Waltera Scotta. Jádrem zámečku, pojatého jako umělá zříce- nina, je patrová budova, k  níž přiléhá čtvercové nádvoří, uzavřené uměle pobořenými hradbami s  ochozem a  čtyřmi mo- hutnými, rovněž polorozbořenými nárožními věžemi. Objekt sloužil jako myslivna a  v  době honů i  jako lovecký zámeček. Před koncem 2. světové války vyhořel a  v  letech 1957–1964 byl zrekonstruován. Interiéry, zdobené nástěnnými malbami, jsou vybaveny většinou dovezeným nábytkem ze zámků v Lednici a Hluboké nad Vltavou. Ústředním prostorem je rých dubů. Přístup a příjezd: Lednice leží na silnici č. 422 mířící do Valtic, na niž můžeme odbočit z dálnice D2 na  výjezdu Podivín. Ještě před obcí, před mostem přes Starou Dyji, odbočuje vlevo silnička se zákazem vjezdu k  Janovu hradu. Je u  ní parkoviště, kde necháme auto a k cíli se vydáme pěšky (3,3 km). O něco Valtický areál kratší cesta vede z  náměstí v Lednici kolem Loveckého závelký Rytířský sál, dnes se sbír- mečku (2,7 km). kou loveckých trofejí, vycpa- Parkování: v  Lednici můžeme ných zvířat a  ptáků. V  soused- zaparkovat na  Zámeckém náství budovy roste několik sta- městí, na  parkovišti Pekařská Lednice – Janův hrad nebo na Centrálním parkovišti. Otevírací doba: Janův hrad je přístupný v  dubnu a  říjnu SO, NE 9–16.15, od  května do  září ÚT–NE 9–16.15 h. Lodě ze zámeckého parku v  Lednici vyplouvají v dubnu a říjnu ÚT–NE 10–16, od  května do  září denně 10–16.30, o letních prázdninách je provoz o něco prodloužen. Služby: v  areálu Janova hradu je stánek s  občerstvením, další služby včetně Infocentra najdeme v Lednici. Pramen: Nakladatelství Soukup&David inzerce Darovat radost... Tady jsem správně! Pro oblast: Stodůlky – okolí ulic Harmonická, Melodická, Pod Kulturním domem, Borovanského, Přecechtělova, Klausova přijmeme: DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, tel. č.: 251 051 519 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz www.kaufland.cz           ! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží!  ... může         !"# $%& '(   ) & '*   + , -./" 0 %   "# $%1 2%* ( *    & 3 "      0    !"# $%1  *& 4 * & 2  *& 0   !5"# $% & 6      &  7 * 7 & 07 "  7  7 "  !!"# $%& 07    7    1 '*  * 1 '   5 1 8* *   " 7" " "111& '(9 " 7*  0&         ! " #$$ %$ &'#$(  & být tak Dár pou ková káz Dárková ka poukázka 500 200 KčKč jednoduché! Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen Nezapomeňte na dárek! 5. 5. Klaudie 6. 5. Radoslav 7. 5. Stanislav 8. 5. Den vítězství 9. 5. Ctibor 10. 5. Blažena 11. 5. Svatava Týdeník Kaufland do Vašich schránek AAS 26 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 132