Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - tento týden

Platnost od 4.5 .2016 do 10.5 .2016


Supermarket - tento týden - strana 2
     

Supermarket - tento týden - strana 2

A ROZPA LTE TO! Máme Máme Má me širok irok ir ok ý vý v ýbě běr ma masa asa a na gr g ill. Kuřecí stehna 59 • 1 kg kg • hor orní ní, ssppooddní ní • ch chlaaze zennáá 987,90)0 KKrrůt ůtí pprrssnní ří řízzeek • chlazen hllaaazen hl hla zeeenný • 1 kg zen kg • ppůvo ůvvo ůůvo vod Maďa aaďďarsk ďarsk ďa skko 169 Kč 199,002 -15 % SLEVA 31% 4990 79,90) -37 % Kuřřee Ku 74 90 94,90) • cchla hl zen hla zzeen ený • masný massn ma sný n ný pol ppo ol o otovar oto ot ttova vaarr • 1 kg var 5990 KKaach cchna hna na -21 % 4990 • 1 kg kg • cchhhla hlla lazzen zeen ené KKuuuře řecí ře cí Gri ril mi mix Gurm Gu urm rmán án 89,90) • 1 kg kg • mražen raž aažžená eennáá • různ ůůzné ůz znnéé zn hhm moottno m tnno nosti sstttii 61,901 -33 % -19 % Výrobe Vý robe ro bek z ml mleettééhho masa ma sa – mixx • 480 80 g • 1 kgg = 104 100044 Kč Kč VVepř Ve eppřřov ový bbook s kkoossttí – vvcceellku ku • chhla hlla lazen zzeeenný • 1 kg kg 7990 89,90) MRAŽENÉ -11 % Fililleety FFi ty z alljjaaššsskké ké treesky tr essky ky • 36600 g • 100 00 g = 22 22,20 2,20 2200 Kč Kč • uved vveeeddeen ená nnáá gr gramá am am mááž je hm hhmo motn m tno tno nosstt be beezz ggllazu bez azzu zury ry 2490 7990 114,902 -30 % 41,901 -40 % RRyybbíí prs rsty ty MRAŽENÉ • 250 2500 g • 100 g = 9, 9,9966 KKčč MRAŽENÉ RYBA TýDNE • chlazený • vakuově balený • cena za 100 g SM 18 170x280 V08 ZAKLAD 01-12.indd 2 3490 46,90) -25 % Ilustrační foto Losos filet s kůží Losos je zdrojem dobře stravvitelných bílkovin, nenaasycených mastných kyselin omeggga 3, vitaminů skupiny B a D a dále minerálů jako selen a draaslík. Losos nemá zvlášť výrazznou chuť, proto se k němu při ku kuchyňské úpravě hodí chuťově v zné ingredience. výraz Při tepelné úpravě vyhrávají pečenní, grilování či smažení.   28.04.16 12:41