Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - tento týden

Platnost od 4.5 .2016 do 10.5 .2016


Supermarket - tento týden - strana 6
     

Supermarket - tento týden - strana 6

Anglický rohlík 10 • 10 100 g • po pouuzze pprro pprrod odej ejny ny s vvllas ast stn tní dopé do pékkáárn péká rnou ou 916,9010 SLEVA 35% 31 9059,90) -46 % 790 RReellaax siruup • 0,,77 l • 1 l = 45, 5,,58 Kč • vybr v ran a ddrruhy ané 9,90( -20 % Croi Cr oiss ssannt ssan muultlti m ltic iceerreá eálnní Akkcce pla Ak lat attí od 4. 5. do 17. 7. 5. 5 20 20116. 6 6. 10990 149,902 • 65 g • 100 1000 g = 12 12,1 ,,16 16 KKčč •m másl ássllový ásl ás ovvýý ov • pouz ouzze pro ro pro prro roddej deej ejny ny s vlas vlas asttn astn as tní ní ní do dopék ppéék ékárn árnouu ár árnou -26 % Božžkkov Božk Bo ov Origi rigi ri ginaal • 37 37,5 7 5% • 0,5 l • 1 l = 2119 19, 9, 9,80 80 Kč Kč • v na nabíd bídc bí dce ce tak také ké Božk ožžkov žkov ov S ciáál 333% Sp Spe 3%, 3% %, Sp Spice icced cceed 30%, 0% %, %, Káávvov Káv ovvýý 3333% a Ma Mandl ndlový ovvý 330% 00% %, 0,55 l za 109, 099,90 009, 9,90 90 Kč 2690 16 90 22,90) 34,90) -22 % -26 % A e plat Akc Ak latí oodd 4. 5. do la do 17. 177.. 5. 2201 200016.. 2690 Chlé Ch lééb šv švýc ýcarsk ýca arsk ar ský Dueettky Du ky • kro rou rou rouc oucen cceeenný s oolliva ivam iv vaami mi • 320 20 g • 10000 g = 8, 8,4411 KKčč ••.p .ppou oouz uuzze ze pro ro ppro rodej ro oddej deeejjnnyy s vvlas laasstní la las tnní dopéká dop o éká op éékkárn ká kárrn rno nou no • různ ůzznné nnápl ůz áápl áp ppllně ně • baale lené le né • 220 20 g • 10 100 g = 7,6 77,,66699 Kč 36,90) -27 % NNeesst steaa leedový čaj ča • 1,,,55 l • 1 l = 177,9 ,994 Kč • vyybbrané né drruh uhhy uhy Chle Ch hle leebá báne báne bá nekk Ve Venezi nezi ne zia ia 1790 23,90) • svvět věě lý lý, ý tm mavý vý • 32 vý 32200 g 320 • 100 00 g = 5, 5,6600 KKčč • poou ouz uzze pprro ro pro rroodej rodej ddeej ejny ny s vvlas laaasstní llas ttnnníí do dopé ppék éékkárn árrnnnou ár oouu -25 % Akc kcee plat atíí od 27. 44.. ddoo 10. at 00.. 5. 2016. 016. 6. 6. Whhis W i ka kas as gran anul uullle pro kočkky pr • 0,95 9 –1,4 kgg • 1 kg od 64,2 ,22 ,2 2 Kčč • vybrané dr d uhy Při koupi 1 ks Whiskas granulí pro kočky dárek ZDARMA 1 ks pochoutky Dreamies. Cena pochoutek bude odečtena na pokladně. 8990 139,902 -35 % + Akkkcce plat plattí oodd 27 27. 4. do 10. 5. 20 2016 16. 6 PEČIVO PEČIVO IVVO O SM 18 170x280 V08 ZAKLAD 01-12.indd 6 28.04.16 12:43