Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Víkendový festival piva

Platnost od 6.5 .2016 do 8.5 .2016


Víkendový festival piva - strana 1
     

Víkendový festival piva - strana 1

Ý V O D N E VÍK VA I P L A V FESTI . 5 . 8 – 6. sleva 25 % na všechna piva Nakupte si na víkend, platnost od pátku! ze široké nabídky vybíráme například: 8 9 9011,90. -25 % Svijijaannsskký Máz Sv Svi Máz 1111% Má • sv svět ětlý lýý ležžák ák • 00,,5 l • 1 l = 117 17,8 7,,880 Kčč • zál zálo zá loha na lááhe hev ev 3 Kč Kč 29 90 39,90) -25 % HM 18 297x410 V06 PREBAL PIVO.indd 1 -25 % BBrran aníkk aník • sv svět ětlýý ležžák ětlý ák • 1, 1,5 ,5 l • 1 l = 1199,994 KKčč • 0, 0,5 l = 9, 9,97 ,977 Kč • sv svět svě ětléé výč ýčep epní ní piv ivo •2l • 1 l = 14 14,995 Kč Kč • 00,,5 l = 7, 7,48 48 Kč -25 % Raddeega Ra gast st Ori riggiiná rigi nál VVeelkop lkop lk opop opov ovic ovi ický ký Kozeel ččeerrnný Koze Ko • svě svět sv ětléé výč ýčeppnníí piv ivo • 0, 0,5 l • 1 l = 1199,2 ,20 Kč Kč • zzáálo loha ha na lláááhhe hev 3 Kč hev Kč • sv svěětlé ěttlé lé výč ýčeppní ní piivvo • 00,,5 l • 1 l = 1199,2 9,220 Kč Kč • zzáálo loha ha na llááhe áhheev ev 3 KKčč 29 1013,501 -25 % Gam Ga mbbrriinnuus Orig Or iginnál ál 10 90 39,90) 10 6012,901 -25 % ZZllaattop opra rame rame men 1111 www.albert.cz 9 6012,901 PPiils lsne neerr Ur Urqquueelll Urqu 66ppac ack • sv svět ětlý lý lež ežáákk ežák • 6× 6× 0,5 ,5 l • 1 l = 37 37,4 ,47 Kč Kč • 00,,5 l = 18 18,,774 Kč Kč 112 40 149,902 -25 % • 0, 0,5 l • 1 = 20 20,2 ,20 Kč Kč • záálo loha ha na lá láhe hev ev 3 Kč Kč Buddw Bu wei eiser seer B Buuddvvar ar B: C Cllas assic sic si • sv svět ětléé výč ýčep epní ní piv ivo • 10× × 0,5 ,5 l • 1 l = 20 20,9 ,98 Kčč • 0,,55 l = 10, 0,49 49 Kč • zá zálo loha ha na lá láhv hve 1100× 3 Kč hve Kč 104 90 139,902 -25 % AAkkccee se nneevz vzta tahu tah hujjee na jjiiž zzllev evně něná ná piv ivaa.. 27.04.16 17:46