Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Víkendový festival piva

Platnost od 6.5 .2016 do 8.5 .2016


Víkendový festival piva - strana 2
     

Víkendový festival piva - strana 2

4 8 405,90( 9 9011,90. -25 % 3012,501 -25 % Berrttol Be old VVeelk lkop lkop opop opoovvic ický ický ký Kozeel sv Ko svvět ěttlý lý • sv svět ětléé výč ýčep epní ní piv ivoo • 00,,,55 l • 1 l = 8, 8,,80 800 Kč • zá zálo loha ha na lá láhheev ev 3 Kčč Ý V O D N VÍKE A V I P L A FESTIV -25 % SSttar aroopprame raame men • sv svět ětléé výč ýčeppní ní piv ivo • 00,,5 l • 1 l = 1188,,660 KKčč • zá zálo lohhaa na láh láhe lá hev 3 KKčč • sv svěěttlé lé výýččeeppní ní pivo ivo iv • 00,,5 ,5 l • 1 l = 1177,,880 KKčč • zzáálo loha oha ha na lá láhe hev 3 KKčč 12 . 5 . 8 6.– 14 6016,901 22 1018,901 -25 % 40 29,90) -25 % -25 % Zlattý Ba Zl Bažžaan anntt Bern Bern Be rnaarrd Despper De erad ados doss • sv svět ětlýý lež ežák ák • 0, 0,5 l • 1 l = 2255,,220 Kč Kč • zzáálo loha loha loh ha na llá láh áhhe hev eevv 3 Kč Kč • ssvvěěttlýý lež ežáákk • 0, 0,,55 l • 1 l = 28,,220 Kč Kč • zá záállo loha ha na llááhe hev 3 KKčč • pe perrlliv ivý le ležá žáákk s př příc íchutí hutí hu tí teqquuiily ly • 330 330 ml 33 ml • 10 100 ml 100 ml = 6,7 ,79 Kč Kč 10 13 4013,901 14 8018,501 -25 % 1018,901 -25 % -25 % Bran Br aanníkk BBiire relll Sttar St arop ar arop opram rame ra men Co Coooll • ssvvět ětlléé výč ětlé ýče čep epnníí piv ivo • 0, 0,5 l • 1 l = 20 20,880 Kčč • nneeal alkoho koho ko holilick cké ppiivoo • 0,5 0,,5 l • 1 l = 27 27,660 KKčč • 0, 0,5 l • 1 l = 2288,,220 KKčč • vy vybr bran ané dr druh uhy 33 60 44,90) -25 % 28 40 37,90) -25 % KKrruš ušov ovic ice 1122 Prim Pr imus us • sv svět ětlýý lež ežák ák • 1, 1,5 l • 1 l = 22 22,440 Kč 22,4 Kč • 0, 0 5 l = 11 11,20 ,220 Kčč • ssvvěěttléé sto toln lní pi lní pivo vo •2l • 1 l = 14 14,2 ,20 Kč Kč • 00,,5 l = 7, 7,10 10 Kč 26 90 35,90) -25 % Velk Ve lkop lkop opop opov ovviic ický ký KKooze zel 11 11 • ssvvětlý ětlýý leežžák ět ák • 1, 1,2255 l • 1 l = 21 21,5 ,52 52 Kč Kč • 0, 0,5 l = 10 10,,776 Kč 10,7 Kč 246 70 329,00* -25 % Buudw B dweeiise seerr Bu Buddvvar Bud ar B: Orig Or igin inal al • ssvvět ětlý lý leežžáákk •5l • 1 l = 49 49,,334 KKčč • 0, 0,5 ,5 l = 24 24,,667 Kč Kč Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 6. 5. do 8. 5. 2016. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 18/16 HM 18 297x410 V06 PREBAL PIVO.indd 2 27.04.16 17:46