Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Přebal akčního letáku hypermarketu

Platnost od 4.5 .2016 do 10.5 .2016


Přebal akčního letáku hypermarketu - strana 1
     

Přebal akčního letáku hypermarketu - strana 1

12 • 3,5% •1l • cena při koupi 1 ks 13,90 Kč 925,90)0 cena za 1 ks při koupi 12 ks SLEVA 50% Vepřová krkovice s kostí – vcelku • chlazená • platí pouze při koupi z obsluhovaného úseku • při koupi menšího množství než 5 kg cena za 1 kg = 74,90 Kč 69 90 Rama • 1 kg • do vyprodání zásob 99,90) cena za 1 kg při koupi 5 kg a více 54 982,90)0 SLEVA 33% SLEVA 30% MAX. 49/1 DEN KS MAX. 8/1KS DEN 19 929,90)0 Happy Day •1l • vybrané druhy SLEVA 33% 24 945,90)0 SLEVA 45% Finish tablety do myčky • 110 ks • vybrané druhy 249 Kč 499,00* SLEVA 50% BASIC Slunečnicový olej •1l MAX. 16/1 DEN KS LAHODNÁ KRÁLOVNA KAŽDÉHO GRILOVÁNÍ. Stojíme si za kvalitou svého masa. Nebudete-li b spokojeni, vrátíme vám peníze. Vepřová krkovice Speciální S peciál ppec iá ní nab nabídk nnabídka ídkka platí plat p la í v hyp hyperm hypermarketech yp permar market ketec ech h Albe A Albert: lb rt: BÍL BÍLINA BÍLINA, INA, A,, B BRNO RNO RN O – Ce Cejl, jl j , Mo Modři Modřice, dřice, ce, Ví Vídeň Vídeňská, deň ňská, ská á,, Č ČESKÉ ESKÉ ESKÉ BU BUDĚJ BUDĚJOVICE DĚJOV OVICE ICE E – Stra Strako Strakonická, akonic nická ká,, CHEB CH HEB B – Dragounská, Drago Dra ggouns unská, ká,, FRÝDEK-MÍSTEK FR RÝD ÝDEKEK-MÍ MÍSTE STEK EK – H Hlavní lavní lav ní ttřída, řída, říd a, 17. 17 lis li listopadu, topadu top padu, u,, H HRADEC RADE RADEC C KRÁ K KRÁLOVÉ RÁLOV LOV VÉ – Kutno Ku Kutnohorská, utnoho oh rsk káá,, V V. N Nejedl Nej Nejedlého, jedlého ého,, JABL JA JABLONEC ABLLONEC ONEC NA NAD D NISOU, NISOU, KA KARLOVY KARL ARLOV OVY V VARY ARY Y, LIBE LLIBEREC IBERE REC C –– České Č ské Če mládeže, mláde ml ádeže že,, S St Staré Město, ar  M aré Měst ěsto, o,, LITO LLITOMĚŘICE, ITOMĚ MĚĚŘICE, ĚŘICE, ML MLAD MLADÁ LADÁ ÁB BOLESLAV OLESL OL ESLAV LAV – Jičí JJičínská, ič nsk nská, ká, Na Ra R Radouči, douči, dou uči, M MOST OSTT – Vel Ve Velebudická, ebudi eb udická cká,, O OSTR OSTRAVA STRAV RAV VA – D Dubina, ubina, ubin na, Po P Poruba, rubbaa,, Rud Rudná Rudná, dná,, PARD PA PARDUBICE ARD DUB BICEE – Podě Poděbradská, P odě ěbra brads ad ká, ká, Palac Pa Palackého lacké kého ho tříd třída, a, PLZ PLZEŇ ZEŇ – Čer ZEŇ Če Černice, ni e, nic e, Rok Rokyc Rokycanská, kycans y anská, ká,, PR PRAH PRAHA RAH HA – B Butovice, utovic utov vice, e,, Hos Ho H Hostivař, tivař, tiva ař Cho Chodo Chodov, dov, v, P Průhonice, růhon růh honice ice,, Ruzy R Ruzyně, uzyně ně,, Štěrb Št Štěrboholy, ěrb boh oholy oly,, Zličín, ZZličín ičín, n, PROSTĚJOV, PRO OSTĚ STĚJO ĚJOV, V STARÉ S TARÉ TA RÉ MĚSTO, MĚĚST STO, O TÁBOR TÁB TÁB BOR – Chýnovská, Chýýnovsk Chý novská, á, TTEPLICE EP PLIC CE – Sr Srbic Srbická, bická ká, Ná Nákla Nákladní, ákladn adní, í, Ú ÚSTÍ STTÍ NAD NAD LA LABEM LABEM, BEM, M ZZLÍN ZLÍN. N. www. www.albert.cz w.al albe berrt.ccz HM 18 297x410 V06 PREBAL.indd 1 44.. 55.. – 10. 100. 5. 5. 2016 20016 27.04.16 17:44