Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Supermarket

Platnost od 11.5 .2016 do 17.5 .2016


Albert Supermarket - strana 2
     

Albert Supermarket - strana 2

V Y BÍ R E J T E JEN T O N E J L E P ŠÍ. A ROZPALTE TO! 9 9013,901 99,90) • chla hllaaze hl hlazen zzen ená en • 1 kg kg -28 % Špeekkááččkkyy Šp ruččnně vá ru vázané zannéé za 7990 Veppřřová Ve ová kkrrkkoovviice ov ice ce s kkoost ostí stí – vvccel st elkkuu elk -20 % • 1100000 g • v na nabbí bíd íídddce ce ta ce taakké tak Šppeekáč Šp Špe kkáááččkkyy kkl klillipso ips pssoova pso vaané, van é, 100 110 0000 g zaa 7, 7,,990 Kč 7,9 1390 RREETTR RO Farm Fa rmáářřsk ské ššppeekkkáč ááččky ky • 100 00 g • bbeez ez leepk eppk pku, u, sóójji a gl só sój gluuta gluta utta taman maan m anu sodn oddn dnéh éého ho ho E62 EE6 66221 21 Výro Vý robek bbeek z m mllet etééh ého ho masa ma masa sa mix ix •m masn aassný asn ssnný polo pol olo olo loto ttov oovvar ar • 48800 g • 1 kkgg = 62, 66222,,30 30 Kč Kč super cena 2990 42,90) -30 % po p odí díl m ma assa a 95 9 5% KKrrůt ůtí sstteh ehen enní nnníí plláátteek 11990 • 1 kg kg • ch cchl hlaze hl laz aaze zzeený ný • původ ůůvvvood Maďa ůvo Maď aaďa ďďaarsk arrs rsk sko sk sko 149,902 -20 % 159 Kč 44 90 24 90 30,90) -19 % Maarriinnáády M dy bez ééččeekk be super cena Uhlílí Uh 189,002 -15 % Mari Ma rinnooova vvaannéé vep epřo řové vé meeda m daililoonnky nkkyy – Itali ttaaliliiaa •m masn assn asn sný poolo ollo lotov ttooovvar ar • chla chla hhllaaze zzen eenný • 1 kg kg 10990 • 2,,55 kg kg • v na nabbíd bíííddccee ttak taak aké gri ggr rriilov looovvac aací ccíí táccek ceek ek 4 ks ks zzaa 344,9 ,,990 Kč 149,902 -26 % Kuřřeeccíí stteehe Ku hennnní říze ří zek FFllaam men enggoo • 15500 g • 1100 00 g = 1166,60 00 60 Kč 60 Kč • růz ůůzn zné druh zn rruuh uhy •m maaasn sný polo sn olo ol lotto tov oovvaarr • chhlllaazen zen enýý • 1 kkgg Pstruh kuchaný s hlavou 1690 22,90) • vakuově balený • cena za 100 g SM 19 170x280 V08 ZAKLAD 01-12.indd 2 -26 % Ilustrační foto RYBA TýDNE Pstruh je v gastronomii tradičně ceněná lososovitá rybaa, a to zejména tím, že ve svvalovém tuku se nachází v prů ůměru zhruba dvojnásobné mnoožství klíčové omega–3 mastné kyseliny oproti jiným sladkovodním rybám. Pstruh je vhod dný ke všem kuchyňským úpraavám. Lahodné rybě nejlépe vyhoovuje jednoduchá příprava s minimem přísad. 05.05.16 16:35