Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Supermarket

Platnost od 11.5 .2016 do 17.5 .2016


Albert Supermarket - strana 3
     

Albert Supermarket - strana 3

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice ŠŠuunnkkov ová klob kloobbás kl ása ása • 10000 g • v naabí bííddce bíd ce tak ttaaakkkéé Šuunk unnnkkov ová váá kklloobbás klo báás ása 2288800 g za 35 35, 5,,990 Kč 5,9 • klob looobbáása ásssaa vh vhodn ooddn dná na na ggril riil rril RRET RE ETR TRO Kr Kráálloovvsk ská ssllanin anin an ina 12 90 16,901 • 100 00 g • bez ez le lep eppkku ku, uu,, ssóóji a gglluuta sój utttaama man m aannu sod so ooddnnéh néééhho E621 E62 6621 2211 -23 % Toaassto To tová vá cih ihhla llaa 97 % 97 ve v ep př řo ov vého ého éh bo b oku oku ku • 100 00 g 14 90 17,901 • 100 00 g 15,901 -16 % Jaavo vořick řicckký to ři toče čený ný ssaaláám 990 1190 Traam Tr mppsský ký saalllám ám ám • 100 00 g -25 % 7 909,50( -16 % 12,901 -23 % Debrecínská pečeně • 10 100 g DDeebr bbrec rec ecín ecín ínsskké pá párk rrky ky prrem emiu ium 11 9014,901 • 10000 g -20 % Šunnkka od Šu od kos osttii • 1100 00 g • výběr 00 výbě vý běr ěěrová oovv jaakkos ot os • z očišt oččiišt š ěn št ěnnéého ěné ho spo sppodní spodní dníího dního ho šál ššáálu lu 13 515,9010 SLEVA 15% 1590 20,90) -23 % 990 14,901 -33 % Zavviinááččee Za 87 % 87 vep ve př řo ov vé k kýýty ty • cena ceena enna n za za 1000 g • v na nabbíd íídcce tak aakkkéé Zav Za avin av iná náče ná ččee 4400 400000 g zaa 37, 37 9900 KKčč Vychutnejte si pocti tivou u kvalitu. Nov ováá Retr etroo řada ř ada da Al Alber bertt bezz kom ber k pro promi miisu – bbez e lep ez lepku eppku ku, u, só sóji j a glut ji glut lutama utama amanu sod am sodnéh dného néhho (E62 E 21). E6 1)) SM 19 170x280 V08 ZAKLAD 01-12.indd 3 05.05.16 16:36