Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Hypermarket

Platnost od 11.5 .2016 do 17.5 .2016


Albert Hypermarket - strana 15
     

Albert Hypermarket - strana 15

Odšťavňovač Sencor SJE 741SS • v nabídce také Espresso Sencor SES2010BK za 1999 Kč 899 Kč 1199,00/ -25 % Filtrační konvice BWT • v nabídce také náhradní filtry 3 ks za 249 Kč Zahradní sušák 50 m • celková délka šňůr 50 m • až pro 5 praček prádla • odolné vůči korozi • úhlopříčka sušáku 270 cm (šířka 190 × 190 cm) • součástí je držák k zapuštění do betonu 149 50 299,00* -50 % 799 Kč Botník černý • 3 police • 65 × 14 × 42 cm 999,00* -20 % 59 90 119,902 99 Lego Mixels 579 Autokoberce Napoli 90 149,902 • cena za 1 ks -33 % Autopotahy Uni active sport p -50 % Kč 79 90 99,90) -20 % • 4 kss 799,00* -27 % 149 90 199,002 -24 % Džbáán Coral • 1,6 l Filttrraačn Fi aččnní zaařříízení zzeení n kart ka art rtušov uuššov ovéé M1 M1 – Ta Tampa Tamp mppa m 899 Kč 1299,00/ -30 % Kč 19992499,00, Bazé Ba zén Ta zén Tamp Tamp mpa 359 Kč • 33,,66 × 0,9 ,91 m • be bez filttraace bez ce 449,00* -20 % -20 % BBaazé zénoový vý vyyssavvaačč CClleeaan VVaac • je jeddnnodduché jedn uucchhéé vyysssáv áávváánní neččiist ne stott ze dn dna Kryc Kryc Kr ycí ppllaacht accht hta ssoolá láárn rníí rn pro TTaampu pr • 33,,0055 m • bráání ní spa padu du neči ne čist stot ot do ba baazé zénu zé nu 499 Kč 699,00* -28 % Naaabídk Nab ídka ddkka na na bazé azéno nov ové ppřís řís ří íslu luš lušens ušenství ens nsstv tví vvíí pllatí at odd 1111. 5. do 244.. 5. 5. 2016. 20116. 201 6. Na Naabíd Nab íídk dkka nep nepl ep atí attíí v  v hyp hyypeerm errm rmark rkkete ett chh BRN RNO – GGaaler RN RNO leerriiee VVaaňkovka, le kov ko oovka, kkaaa, JJIIHLA LAVA LAVA VA – City ty Pa Park, k, LIBBERE LI ERE REC – ul ul. Budy ul. uddyšín ší ská skk , MOOSTT – OCC Cen Centra entra trral, OLO OLOOMO MOU MOUC OUUC – Ga Galer leerie ie Ša ŠŠan aanntov ttoov tov oovka, ka, OS ka, ka OSTRA TRRAVA TRA RRAAVA VA – Forum orrruum Noová oru ovvá Ka Karol ro iina rolina ro rol inna na,, PRAH RRAAAHA – Ar Arká kád kády ády Pank ankrác nkkrác á , Galerie ale leerie riie Ha Harfa Harfa rrffa SLEVA 40 % na všechny hřbitovní svíčky HM 19 295x324 V08 ZAKLAD 14-16.indd 15 ilu lluusstr traač ačn ční fot ooto to Od 11. 5. do 24. 5. 2016. 03.05.16 19:21