Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Hypermarket

Platnost od 11.5 .2016 do 17.5 .2016


Albert Hypermarket - strana 4
     

Albert Hypermarket - strana 4

A ROZPALTE TO! 59 • horní, spodní • 1 kg • chlazená VVoodň dňaannsk ská kkaach ach chnnaa chna 987,90)0 • ch chla laze zená ennáá • 1 kg 84 90 114,902 -26 % SLEVA 31% KKrůt Kr růt ůtítí pr pprsn rsn sní ří sní říízzze zek ek Výro Vý ýro robe obe b k z ml m ettého ého éh hově ho hově věězí zího zí ho maassa • 360 360 36 60 g • 1 kkgg = 15522,5 ,500 Kč Kč 54 90 69,90) -21 % 119 90 149,002 • cchhla laze zeený nýý • 1 kg • půůvo vod Maďďaars Maďa Ma rsko ko 169 Kč 199,002 -15 % -19 % HHoově vězí zí pře řední řed bez ko bez be kosstti – kklliž ižka ka • ch chlaze laazená zzeennáá • 1 kg • do do vyypprrooddáánníí záso zá ásoob 49 90 73,90) Veepř Ve přřov př ovvýý bo ov bbok ok s ko koost sttíí – vc st vcel elku elku ku • ch chllaaze zený zený ný • 1 kg 79 90 89,90) Filé Fi lé por orce ce Kuuřřřeecí Ku cí ját áttra ra ra 18 90 22,90) •m mrražžen ená • 50 5000 g • 1 kg kg = 37, 7,80 ,80 80 Kč -11 % -32 % • 300 33000 g • 11000 g = 166,6 ,64 KKčč -17 % MRAŽENÉ HM 19 295x324 V07 ZAKLAD 01-09.indd 4 MRAŽENÉ 03.05.16 19:18