Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Hypermarket

Platnost od 11.5 .2016 do 17.5 .2016


Albert Hypermarket - strana 5
     

Albert Hypermarket - strana 5

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice ŠŠuunk nková ová cciihl ov ihl hllaa zauz zzaauuzzeenná ná • 11000 g 11 90 16 90 19,901 RREETRO TTR RO Pá Páre áre rek ex exttrra se se sýýrrem em • 10 100 g • bbeez le 100 leppkku, u, sójjii a glu só luttaam maannuu sodn so dnééhho E6 E62211 12 90 15,901 • 11000 g • 10 100 g • bbeez só sójjii, le lepk epk pku a gl gllut utaam ut utam man anu anu ssoodn dnéh nééhhhoo E6 E621 21 15 90 18,901 -15 % -15 % super cena Salláám se Sa sels lskkýý RETR RE TRO RO Dě Děddoovaa pap apri pri riko iko ková vá klo lobá bássaa podíl masa 80 % podíl masa 96 % -18 % 12 90 16,901 -23 % 12 90 VVeeppřřov ová euurroo šun unka ka ka • 11000 g • ssttan anda dard rdnníí jjaako kostt super cena Kuře Ku řecí cí deebbbre rreec ecí cínnk nka ka • 10 100 00 g 16 90 20,90) CCiikkááns nská ká peč ečen eně • 10 100 g 95 % vepřové kýty 80 % vepřové pečeně 19 -20 % -19 % 1490 90 24,90) super cena Anggllic An ickkáá krk rkov rkov oviiččka ka • 11000 g Šunnkka ZZvvoonnaařřkkaa Šu • 10 100 g • nneejvvyyššššíí jak a oosst Maso Ma sová vá seekkan aná Polilicckký uuhher Po Poli her erák erák ák • 10 1100 00 g 18 90 24,90) • 50 500 g • 10 100 g = 4, 4,7788 Kč • v na nabbíídce ta také ké Peč ečen ená maso ma s váá sek ekan aná ná see sýrem ýýrrem m 500 50 00 g za za 266,,90 ,90 Kč 23 90 29,90) 25 90 -20 % super cena Hově Ho věězí z masso v ppeepř při • 10 100 g -24 % 86 % hovězího masa HM 19 295x324 V07 ZAKLAD 01-09.indd 5 03.05.16 19:18