Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Aktuální leták Intersport

Platnost od 11.5 .2016 do 22.5 .2016


Aktuální leták Intersport - strana 2
     

Aktuální leták Intersport - strana 2

m í s to999 , - 649 , - Samona fuk o v a c í pod lo žk aT r a i lM25 -35% In t eg r o v anépop ruh y . R o změ r y :1 8 3 x 5 1 x 2 , 5cm Hmo tno s t :10 5 0g [ 2 4 5 3 0 4 5 ] Dek o v ýspa c íp y te l P a c i f ik220 O H É V O K E YD D O H Ý V AN EM L O C E L T Y P O H Í C A P S u k e ud o n r o t s o r op k a j Mo žn o s túp lnéhor o zepnu t í . Hmo tno s t :1 9 0 0g R o změ r y :2 2 0x1 1 0cm N áp lň :po l y e s t e r K on s t ruk c e : j edno v r s t v á1 x2 0 0g /m 2 Vn i t řn í / vně j š ím a t e r i á l :f l ane l /po l y e s t e r R o změ r yv es l o ž enéms t a vu :4 6x2 4cm [ 2 4 0 0 0 1 4 ] t í ž u o tap u o n p e z o r ý l e jc e j e z •l o ýp k o r i ěš n j e t ýas n r o t s o r p e j l e t y p í c a p ýs v o k e •d í p es p é l ěm vn e es ž k a t , e c l é éd v és l e c u l e n a l f z u l á i r e t a om h é n m e j í ř p z e j k e ř t i n v • em l e d o ýmm n j e t es ts i j o p s m e p i z e z l l e t y p í c a p •s y b o s ěo v od r lp e t y íp c a p s ý n r o t s o r p k a t t a k s í z a m í s to1299 , 12 °C 8 °C 999 , - –5 °C i t rodě p Dě t sk ét r i čk o T a te/T a sha v e l . 1 2 8-1 7 6 [ 5 8 8 0 0 2 3 / 5 8 8 0 0 1 9 ] m í s to399 , - 199 , - -50% D ám sk é Ou tdoo r o vék a lho t yA c t i veSam son P r od y šné ,UPFo ch r an a5 0 + ,p oodepnu t ínoh a v i c dé lk an adk o l en a ,e l a s t i ck év s adk yvp a se . P án sk é [ 5 6 3 1 4 9 0 / 5 6 3 0 4 3 5 ] m í s to1099 , - 699 , -36% 2 P án sk éou tdoo r o vé k a lho t yMo th Ze s í l enén ak o l enouased a c í č á s t i ,gum avp a se ,p á sekse sponou ,1 0 0%b a v ln a . [ 5 6 3 1 4 6 3 ] m í s to1199 , - 899 , -