Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - aktuální akce

Platnost od 18.5 .2016 do 24.5 .2016


Supermarket - aktuální akce - strana 6
     

Supermarket - aktuální akce - strana 6

Raženka cereální 4 • sv svěěttláá • 70 g • 11000 g = 7 Kč Kč • ppoouz uze ze pprro prod prodej pr ooddej ejny ejny ny s vla last ast stnníí doppéékkáárnnoouu do 96,90(0 15 90 20,90) CChhllééb vveesn snic ický ký • z ka kamen am meeennné men nné né pe ppec eece ec ce • 4400 00 g • 11000 g = 3,9 00 3,998 KKčč • poou ouz uuzze prroo ppro rrooddej deeejjny ny s vlas laas astní tní tn ní ddoopék pé árnou pé árn árn rnoouu • bez ez E -23 % SLEVA 28% 790 9,90( -20 % 990 ČČooko oko korroolka lkka 14,901 • s pu puddin iinngem gem gge em • 65 em 65 g • 1100 00 g = 12 00 12,16 1166 KKčč • pouz ouuz uze ppro uze ro ppro ro prrodej rrooddej dejny ny s vlas las la astn ttní nníí dooppék do dop éká éká kárrno rnnou nnoou -33 % CChhlééb Šu Šum maavaa • krá rráj áájjený nýý • bbal baaallen eený nnýý • 250 50 g • 10000 g = 3, 3,96 96 Kč Kč 3490 56,90) -38 % Traanncceetttto ccaaca Tr cao • 280 80 g • 1100 0000 g = 1122,,47 ,447 47 KKčč • bbale allleennéé aale Giana tu tuňá ňáko ňá kový výý salátt 2990 • 185 g • 100 g = 16,16 Kč • vybrané ané néé dr druhy uh 2990 48,90) 41,901 -38 % -28 % Rýže Rý že Viittaana anna d ouuhozzrnnnáá dl • 8000 g • 100 1000 g = 33,74 Kč • varnné sáč áčky čk čk Akkcee plattí od 18 18. 5. 5. do do 31. 3311 5. 5. 20 2016 16. 16 6 Kollonnáda opl Ko p at pl a kyy • 92–1140 g • 100 g od 1144,22 Kč • vybraané dr druuhy uhy Akkc Akc kce plat atí od od 18. 5. do 31 31. 1. 5. 2016. 1990 5990 24,90) 74,90) -20 % -20 % JJacoobbss Aro romaa Stan St a ddard rd • mlet l táá kkáva á • 250 2 0g • 100 000 g = 23,966 Kč Kč Akce ppllat la í od 11. 5. 5 doo 24.. 5. 20 2 16. 6 Akc Ak k e plat aattí odd 11. 1 5. do 224. 4 5. 20 2016 16. PEČIVO SM 20 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE08.indd 6 12.05.16 14:47