Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket - aktuální akce

Platnost od 18.5 .2016 do 24.5 .2016


Hypermarket - aktuální akce - strana 16
     

Hypermarket - aktuální akce - strana 16

14 česk če sk ká ssk kliize zeň 919,9010 7 9012,901 -38 % SLEVA 25% Řed Ře edk dkvi vičk čkyy dduuo • 1 sv svaaze azek ek Odrůda Odr ůda DU DUO se se vyyznaču yzn značu ačuj č jje e svý vým vý ým červ če erv veno en no-bí bílý bí llým ým ým zba zzb barve ven ním. D n Duži uži ž na řed ř kvi k iček jje šťťavn kviček natá atá a a  má á vy ika vyn ik k jíc j í jemn emnou ou chuť. chu huť. ť 27 90 39,90) Rajčata červená oválná • 22550 g • 1100000 g = 55,,96 96 Kč -30 % 9 9012,901 Borrůůvk Bo vky • 125 125 25 g • 1100 1000 g = 22,3 22, 2,332 Kč 2,3 -23 % Okuurrky Ok ky salá sa salá láto tovéé hhaadoovky vky vk 29 90 39 90 39,90 39,90) • 1 ks ks -25 25 % Nekta Ne kkttaarrin inky ky balleené ba • 500 00 g • 100 00 g = 5 =  55,,98 ,998 98 Kč Kč 6990 1290 16,901 Jaabbllkaa čeerrveenáá • 1 kkgg -23 % 79,90) -12 % čerstv če rssttvá tv vá ssk klliize zeň Špan Šp aněl ělsk ko Žam Žamp Ža mppio iony ny čer eerst rst sttvé vé vé HHrroz ozny ny růž ůžové ůžov ové ov • 25500 g • 100 00 g = 77,,566 KKčč • 1 kg kg 1890 24,90) -24 % Leva Le v nddul va ulee,, Buuxxus us • 6pa pac ak • v ddeeko kor o atitivní v ím obal vní oba bal aallu 199 Kč 249,00* -20 % 1990 33,90) -41 % ssicc o bbrr Claass ZZuuubr vvo pnní pivo epn ýýččeep vvýč lé vý ěěttlé vět • svvě 55  l ,5  • 1,5 3,,,227 Kč  133,2  1 = 1 •1l= 64 Kčč 6,64 6,64 55  l = 6, ,5  • 0,5 7990 139,902 STÁLE V PL ATNOSTI -42 % zeeenná hllaazzen hl • chla kg • 1 kg Uhlí • 2,5 kg 4490 69,90) -35 % Kaatalo K talo ta og v ppllat a no ost s ti od 11 od 1.. 5. doo 24. 4. 5. 20 2016 16. Nabídka platí od 11. 5. do 24. 5. 2 18:59 iliilu lustr trračn tračn ační ční foto oo ot ce ice kovviic krko oovvá kr přová VVeepř ku lku ceellk kosstti – vvc bez ko be Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 18. 5. do 24. 5. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 20/16 HM 19 HM 20 205x297 13-16 ZAKLAD VERZE07.indd 16 K GRILL ZAKLAD ndd 1 V05 01.i 11.05.16 18:14