Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket - aktuální akce

Platnost od 18.5 .2016 do 24.5 .2016


Hypermarket - aktuální akce - strana 2
     

Hypermarket - aktuální akce - strana 2

LAHODNÁ KRÁLOVNA KAŽDÉHO GRILOVÁNÍ. Stojíme si za kvalitou svého masa. Nebudete-li spokojeni, vrátíme vám peníze. Vepřová kýta bez kkosti – vvcelku 79 • chla chhlaazzeená ná • 1 kg 9119,0020 Vepřová krkovice VVýýro robbeek z m mlleettééhho m maassaa – miixx • 48800 g • 1 kkgg = 104 04 Kč Kč • max axx.. oobbsa saahh tu sah ttuku ukkuu do do 2200 % 49 90 61,901 -19 % SLEVA 32% 9990 129,902 -23 % 11990 149,902 4990 -20 % 74,90) Krůůttí sstteh ehen enní ní plátek áteekk át -33 % • chla hhlllaaze zen eenný • 1 kg kg • půvo ůvo vod Maaď aďa ďďaars rsk rsk sko VVeeppřřová oovvá jjáátr tra tra • chl hlazen hhla llaazen enná • 1 kkgg VVeepř přov oové vé ko kossttkkyy • cchla hlazen hla laazen zen ené • 1 kkgg KKuuře Kuře řecí cí kří říddlla • chhla hlllaazen zeeenná • 1 kg kg 6290 72,90) -13 % Kuře Ku řecí cí stteehn hna hna • chla laze la zen ená • 1 kg kg 6790 79,90) -15 % HHoovězí vězí vě zí pře ředn dní ní bez koost be sti – kr krk rk • chl hllaazen hla zený • 1 kg ze kg • do vvypr ypprrodá ypr yp oddáání od ní zás zááássoobb RYBA TýDNE Treska tmavá filet ilustrační foto HM 20 205x297 01-12 ZAKLAD VERZE06.indd 2 13990 175,002 -20 % Tre reeska eska ka tmavá má aromatické aromatické, ti ké pevn pev né a libové maso, které je za ssyyrova šedočervené a bledne až po tepelné úpravě. Jehoo prospěšnost se dlouho přip piisovala velkému obsahu vitam minů A i D. Při objasňování odolnosti obyvatel Grónska proti nem mocem srdce byl objeven klad dný účinek nenasycených massttných kyselin omega-3, kterréé právě tato ryba obsahuje. Chuť jejího masa nejlépe vynikkne při smažení, lze ho však využžít také na závitky, sekanou, rybí gguláš či špízy. ry 2990 36,90) -18 % TTrres eska ka tmavá maváá fileett ma • chla hllazzen enný • vvoolný ný • ccena eena na za na za 10 100 00 g • pouze oouz uzze v pr p od ode d jná jnnnách ch ss oobbs bsl sslluho uhoova van aným ým ús ússekem úse keem m čeer ččer erstv stvých chh ry rybb • v nabíd nnaabíd bííd í ce c tak taaaké Tres eesska ka t váá fifilllet tm tma et vak vakuov kuo uov ově b lený balený bal nýý, 100 100 00 g za 229,9 9,90 9,9 ,990 Kč 11.05.16 18:10