Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny supermarketu

Platnost od 25.5 .2016 do 31.5 .2016


Akční ceny supermarketu - strana 12
     

Akční ceny supermarketu - strana 12

Rajčata koktejlová 24 • 50 500 g • 10 100 g = 4, 4,98 98 Kč 13 90 16,901 932,90)0 -17 % JJaablka ka čerrve vená ná SLEVA 24% • 1 kg kg 2990 34,90) -14 % NNeekkttarin aarriinnky ky bbaale lené ennéé • 500 00 g • 100 00 g = 5, 5,98 98 KKčč Hroozznnyy růůžžov Hr žoovvvéé • 1 kkgg 2490 6990 82,90) -15 % 34,90) OOkkurrkyy sal alát átov átov ové ha hado dovvkky • 1 ks ks -28 % 9 9012,901 RRuuk ukkoollaa, Polníč Po íček ek • 10 10000 g • v nab nabídc aabbídc ííddce dce dc taak ttak aké Baaby abby by ššppeená ennnáát,t, 11225 125 25 g zzaa 21 211,,90 21, 990  0 KKčč -23 % 13 90 17,901 Mrkkeev Mr ssvvaz azek ek • 1 ks ks česk če ká skli sk kliizze eň 13 90 17,901 SSaalá lát hl h áv ávko kový vý • 1 ks ks -22 % -22 % če č essk ká ssk kli lize zeň CCiibu bule le laahhůůddkkoová vá ssvvaazzek ek • 1 ks ks 9 9011,90. -16 % 7 9012,901 -38 % Ředdkkvi Ře vičk čky DDUUO svvaz azeekk azek • 1 kkss če č e esk ssk ká sskli sk kli lizze lize eň Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 25. 5. do 31. 5. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. Nabídka úsekových položek neplatí pro prodejny bez obsluhovaného úseku. Cenová nabídka neplatí v hypermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 21/16 SM 21 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 12 19.05.16 12:56