Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny hypermarketu

Platnost od 25.5 .2016 do 31.5 .2016


Akční ceny hypermarketu - strana 4
     

Akční ceny hypermarketu - strana 4

Kuřecí stehna Kuuře řecí cí zaddní ní čtv tvrtky rttky ky 21 • mr mraažžeenná mraž • 55000 g • 1 kkgg = 43 43,8 ,,880 Kč Kč 939,90)0 KKuuřřeeccíí steh st teehhen enní nní ní říze ří zek 104 90 154,902 • cchla hhla hlazen lazen la zen ze ený ený • 1 kgg • chla hl zen enné • 1 kkgg 59 90 72,90) -17 % -32 % SLEVA 45% 3690 49,90) Slepic Sl ice le lehk hká hká -26 % • mraž ažen ažená až ená ená ná • 1 kg kg • kali alil br al br 00,9 0,,9–1, ––111,,7 kg MRAŽENÉ Vepř Ve přov přo ová ppeeče čenněě na káám na meenn VVýýrroobe bek z m bek mllet eeté tééhho hovvěězzíího ho ího ho mas asa • 360 60 g • 1 kkgg = 152 1155522,5 ,50 5500 Kč Kč 54 90 69,90) 149 Kč MRAŽENÉ 175,002 -14 % • chhla hllaaz azzen zeeená • 1 kg kg Grilloovvan Gr ané ku ané kuře ře • 1 kkss • pou ouze ou ze ppr pro rod rro odej dejny de ny s tep eepl ppllým ým ppu pul uullttem eem m 8490 99,90) -15 % -21 % 11490 Hověězzíí drš Ho Hově ršťťkky 129,902 • chhla llaaze zeenné • 1 kg zen kg -11 % Veppřřřov Ve ová ppaanen ová ov nneens nská ká ssvvííččko ková ková vá – vcceelk elk lku • chhla hllazen lazzen la eená • 1 kg kg 179 Kč 219,00* KKrrůt růůttí tí ro rollkka 5490 Filléé bez Fi ez kos osstítítí • 3300 00 g • 100 g = 18 00 118, 88,,30 30 Kč Kč • mrražená raaažžená raž eennnáá • 1 kg kg 8990 113,902 -21 % 75,90) -18 % -27 % MRAŽENÉ 3490 MRAŽENÉ 39,50) RYBA TýDNE Okoun nilský filet iilustrační ililu lustr lu stttrraačn ač ččnní ffoto ootto oto to ilustrační foto HM 21 205x297 01-10 ZAKLAD VERZE09.indd 4 O Okoun nilský je ryba s narůžovělou barvou masa a delikátní chutí, která je bbohatá na omega-3 mastné kkyseliny. Vhodná pro všechny kkuchyňské úpravy. -11 % Okoun Ok Okou oun ni ou n ls lský ký filett • chla hlazen lazen enný, ý, vo vol olnýý • v pr prodejná odd jná ode jnnách ch s obl blu luhov hoo aný ným ný úúse s kem kem če čerrst sttvých výc ý h ryb yb • ceena ennnaa zaa 10 100 g • v na nabbíd ídce íd ce tak ce takké OOko k un u nil nniilský skký filet ett vak va akuov ově bale ově aallenný, nýýý,, 100 100 00 g za za 34 34, 34, 4 90 90 Kč Kč 18.05.16 19:54