Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Maloobchod Makro

Platnost od 1.6 .2016 do 14.6 .2016


Maloobchod Makro - strana 31
     

Maloobchod Makro - strana 31

ZE SVĚTA MALOOBCHODU 5 Zařiďte si přístup na portál e-tržby a certifikát Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si podnikatel na portálu zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení. Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu. Příště: Kdo a jaké tržby eviduje Nezapomínáte na kontrolní hlášení DPH? Opakování je matka moudrosti, a tak připomínáme povinnost plátců DPH podávat od 1. 1. 2016 kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení podávají plátci DPH za veškerá uskutečněná i přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a jim předcházející úplaty. Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky v XML formátu. Prvním obdobím, za které se podávalo kontrolní hlášení, byl leden 2016 (do 25. 2. 2016), respektive 1. čtvrtletí 2016 (do 25. 4. 2016). PLÁTCE, KTERÝ JE: ❚ právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc. ❚ fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Kontrolní hlášení musí být vždy podáno do 25 dnů po skončení příslušného období (pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, pak v nejbližší následující pracovní den). Kontrolní hlášení není totožné strukturou ani obsahem s daňovým přiznáním ani s evidencí pro účely DPH dle § 100. Za nepodání kontrolního hlášení hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. Podrobné informace včetně formuláře jsou k dispozici na www.financnisprava.cz. Zdroj: e-trzby.cz 31 cT1613_25-32.indd 31 17.05.16 11:35