Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták platný v supermarketech

Platnost od 1.6 .2016 do 7.6 .2016


Leták platný v supermarketech - strana 2
     

Leták platný v supermarketech - strana 2

HHoově v zí zí předn řeeddnní bbeez kkoost bez sti – kl kližžkkaa 1 24 • chla chhla hllaazzen en ená • 1 kkgg • do vypr ypr yp prodá oodá dání ní zás záássob zá obb 9149,0020 Vepř Vepř Ve přoovvá eu euro euro ro šuunnka ka • cena eennaa za za 10 100 g • stan stan tan andar andar dar da dardní arddn dní nníí jjaako kkos oosst st • ppoouze uzzee v ppro uz prrodej ddeej eejnác jnnác náác ách ss oobbs bsl sslluuho uhho hovvan vaannýým m úúse ússseekkem keem em 11 14 918,5010 13 916,9010 SLEVA 23% SLEVA 16% 925,90)0 12 916,9010 Maaaassddaam 4455% M • ccena ena ena en n za za 1000 g • poouz ouuz uzzee v pr proode odddeejjn jná nnááách ch ss o ch s  o  obsl obsl bsslluhovan bs uho uh uho hovan vaannným va ýým m ússe úúse sekkem keeem m SLEVA 54% SLEVA 19% Tatra mléko • plnotučné 3,5% •1l MAX. 49/1 DEN KS Císa Cí ísařs ssaařs řská řská ká Niivva • ceena ennna zaa 10 100 g • pouz pouz ou e prrod ou rood odej ejjnny ejn s oobsl s o bbsssluho hova ho van aanným ým úúse ús sseekem kem em 10 915,9010 SLEVA 31% SM 22 170x280 01-04 ZAKLAD VERZE08.indd 2 Čerstvé mléko • 1,5% • 1 l 14 924,90)0 SLEVA 40% Opočenský jogurt • 150 g • 100 g = 9,27 Kč • vybrané druhy SLEVA 17% 26.05.16 16:44