Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták platný v hypermarketech

Platnost od 1.6 .2016 do 7.6 .2016


Leták platný v hypermarketech - strana 16
     

Leták platný v hypermarketech - strana 16

19 Produkt měsíce 929,90)0 2490 32,90) SLEVA 33% -24 % Avokádo Rajčata keříková • 1 ks Vynikající odrůda. Lahodná, lehce oříšková chuť. • 1 kkgg Okuurrkyy saallát Ok átov ové hado ha dovvkky • 1 kkss 64 90 79,90) 9 9012,901 HHrruš ušky škyy vanniiččkka va vani -18 % • 1 kkgg Hrozn Hroz Hr oznnyy oz růžžoov růžo rů ovvéé -23 % 22 -17 % • 1 kg kg 4990 64,90) Bros Br oskvve sklá sk láda dané né • 1 kkgg -23 % 16 90 24,90) 90 27,90) 17 90 22,90) SSalá Sa alá lát le ledo dový vý • 1 kkss -21 % -32 % 100% 10 0% Čer errst stvá st vá šťá ťáva va • 180 880– 00– –200 200 m 20 mll • 100 100 00 m mll oodd 8,9 8,,995 Kč 8, • různ ůůzzn zné druh druh ruh u y BBrram ambo borryy konnzzuum ko mnníí rané ra né • 1 kg kg Nakupte nad 400 Kč a získejte slevu 1 Kč/l. P i ná Př náku kupu puu nad ad 4000 Kč o 3. 6. od 6. do 55.. 6. 20016 16 ve vyb ve ybra raný ných ch ch hyype hype perm rmar arke arke ar k tech tech Albber te et dost do sttan stan anette ku kupo pon po pon nnaa mim mořřád ádno nouu no s ev sl evuu 1 Kč Kč//l/lit /lititrr PH P M naa vyb y ra r ný ných ch čerrpací paací c chh stan st anic an icíc ícch AAllbeert ích rt.. 1790 22,90) -21 % NEZAPOMEŇTE UPLATNIT BODY DO 14. 6. 2016! $ p n lzze uppla latn ttnnit nitt od 3. 3. 6. doo 9. 6. 6 201 016. 66.. K po Ku D hod Do odnot od notty náku not náákuupu pu ssee nnep eepoč oočí č taj taají zzálo áloohhyy na na vra vratné raatné tn obbalyy. Maximá Ma Max iimá mální lníí odběr oddběr běr př p i využ využ yužžitítíí tééto sle slevy vy je je 100 000 l PHM H na 1 t na na  11 ttank nková nk ování. Sez ová Seznam Seznam naam če čerpa ppacíc í h stan taannicc nal na ezn ez ete ete na www.al www.al www alber e t.c t cz/ t.cz/n z/n /nase ase-pr -pp ode odejny d jny/ jny ny/cerpac cer e pac aci-s i-s -sta tan anice cee. ce. Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů ů platí pouze v termínu od 1. 6. do 7. 6. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 22/16 HM 22 190x297 05-16 ZAKLAD VERZE08.indd 16 25.05.16 19:09