Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Akční noviny Kauflandu

Platnost od 2.6 .2016 do 8.6 .2016


Akční noviny Kauflandu - strana 32
     

Akční noviny Kauflandu - strana 32

OSOBNOSTI A KULTURA Před 545 lety se narodil německý malíř a grafik Albrecht Dürer M alíř, grafik a  teoretik umění Albrecht Dürer (na  snímku autoportrét), který se narodil 21. května 1471, vytvořil přes tisíc kreseb, řadu akvarelů, leptů, mědirytin, dřevořezů a maleb. Největší ze starých mistrů severu v  mnoha dílech překonal středověk a  razil cestu humanismu a  renesanci. Jeho jméno dalo název celé epoše v  jeho rodném Německu kolem roku 1500. Dürer prožil celkem po- klidný život městského malíře usazeného v  bohatém Norimberku. Na  počátku 90. let 15. století podnikl několik studijních cest do Porýní, později i do Itálie. V roce 1494 si založil v Norimberku dílnu a během krátké doby vytvořil série dřevořezů (Apokalypsa, Pašije Ježíše Krista, Život Panny Marie), které mu získaly pověst nepřekonatelného kreslíře a grafika. V rozletu mu bránila manželka, jejich vztah zůstal bezdětný a patrně bez většího porozumění. Dürer na  čas pracoval ve  funkci dvorního malíře, přijímal zakázky pro císaře i  krále. Jeho neznámějším dílem je Apokalypsa, čili biblické vidění o zániku lidské civilizace podle svatého Jana. Jsou to dokonalé grafické listy vytvořené technikou dřevořezu. Autor výroku: „Co je krása, to opravdu nevím,“ zemřel 6. dubna 1528. ČTK Foto: ČTK/DPA/dpa Výstava na Kampě ukazuje plastové objekty Jiřího Bieleckého R etrospektivní výstava malíře, grafika a  tvůrce objektů Jiřího Bieleckého (1929–2000) byla zpřístupněna v  pražském Muzeu Kampa. Záměrem autorů je představit širší veřejnosti dosud spíše opomíjeného autora, který vstoupil na  scénu počátkem 60. let a  vymezoval se vůči tehdy převažujícím výtvarným tendencím. Výstava se jmenuje Vznášení a  potrvá do  26. září. Jiří Bielecki byl jedním z  prvních členů Klubu konkretistů, v němž představoval citlivý protipól vůči přísné geometrické formě a čistě racionálnímu strukturování plochy a prostoru. Přes svoji specifickou a  ori- ginální polohu však Bieleckého dílo zůstává dodnes neprávem opomínáno, připomíná kurátorka výstavy Ilona Víchová. Konkretisté se vyjadřují úsporným, často geometrickým nebo konceptuálním jazykem. Konkretismus vychází z  abstraktního a  konstruktivistického umění, počátky sahají k  meziválečné ruské avantgardě, hnutí De Stijl a  škole Bauhaus. Rozvíjení jeho idejí ale přišlo teprve po  roce 1945 a  utvářelo se až do  konce 60. let. Výstava v  Muzeu Kampa cílí na Bieleckého tvůrčí období druhé poloviny 60. a  počát- Na festival v Mikulově láká Lenka Dusilová či Laura a její tygři N diště a  The Prostitutes. V  komornějším stanu je doplní nizozemský Violinna Band, Budoár staré dámy, Leto a  Schrödingerova kočka či klasici české nové vlny Máma Bubo. „Z Rakouska přijede trio Pendler a  ze Slovenska nadějný objev, kapela Jablko noci. V  mikulovské synagoZa tiskové chyby neručíme ze pak vystoupí Jarda Vydává Kaufland Česká republika v.o.s. Bělohorská 203, 169 00 Praha 6 Svoboda, kapelník TraE-mail: tip.redakce@kaufland.cz bandu, se svým prograMK ČR E 16607 IČO: 25110161 Pokud byste doručování našeho týdeníku považovali mem Žalmy, Harmoza nevyžádané a  pokud by to vedlo k  Vašim výdajům, nebo pokud by Vás doručování našeho nium a  hlas,“ uvedl zatýdeníku obtěžovalo, kontaktujte nás prosím laskavě kladatel a  šéf festivana bezplatné telefonní lince 800  165  894. a  festivalu Eurotrialog v  Mikulově na  Břeclavsku letos vystoupí například Lenka Dusilová a  skupina Laura a  její tygři (na snímku). Zahrají také další objevy i  stálice české, slovenské a  rakouské alternativní hudební scény. Program mikulovského „festivalu nepopulární hudby“ oznámili pořadatelé. Během posledního srpnového víkendu se na hlavním pódiu v amfiteátru představí také kapely Mateřská.com, Pohřební kapela, Už jsme doma, Scho- CTK lu Romek Hanzlík. Eurotrialog se letos uskuteční poosmnácté. Hledá to nejlepší z nekomerční hudby. Záměrně se vyhýbá střednímu proudu a  vyhledává podle organizátorů nové naděje české „nepopulární hudby“. ČTK Foto: ČTK/Michal Doležal ku 70. let. Tuto část jeho díla charakterizují takzvané kouřovky, tedy záznamy kouřem fixované na  podkladové ploše, a  prostorové objekty, takzvané gravitabily. Právě tyto subtilní objekty z  prořezávaných barevných fólií zavěšené do  prostoru jsou největším magnetem výstavy. ČTK Foto: ČTK/ Michal Kamaryt JeFF KiNNey Deník malého poseroutky Staré dobré časy Za  starých časů se žilo líp. Nebo ne? Tohle je otázka, kterou si Greg Heffley klade, když se jeho město rozhodne dobrovolně odpojit od  elektřiny. Moderní společnost má přece své výhody a Greg není stvořený pro staromódní život. Přijde na to, jak tohle celé zvládnout? Nebo je život jak ze staré školy pro kluka, jako je Greg, fakt už moc velké sousto? Knihu můžete zakoupit ve vybraných OD Kaufland, které mají v nabídce sortiment knih.