Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 9.6 .2016 do 15.6 .2016


 - strana 23
     

- strana 23

Tady jsem správně! Chcete se stát součásti našeho týmu? Hledáme zaměstnance na tyto pozice: Pro budovanou prodejnu v Praze 10 – Horní Měcholupy hledáme nové pracovníky na vedoucí i řadové pozice Stabilní zaměstnavatel Nabízíme: • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu • v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity) • důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt %ULJiGQtNFHQDSRNODGQ\ %ULJiGQtNFHQDODKĪGN\ %ULJiGQtNFHQDGRSOěRYiQt]ERçt 3URGHMQD3UDKD²0LFKOH83O\QiUQ\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  3RçDGXMHPH • plnoletost • þasovou flexibilitu • aktivní pĜístup k práci • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • zázemí prosperující mezinárodní spoleþnosti • práci v dynamickém kolektivu • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: personal@kaufland.cz. Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera Tady jsem správně! Hledáme právď Vás! PRACOVNÍKY SKLADU Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! pro náš centrální sklad v Modleticích u Prahy Pro oblast: Ořech přijmeme: Možnost výdČlku vþetnČ výkonnostní prémie až DISTRIBUTORY 30 000 KĀ. Další nadstandardní benefity napĢ.: x dotované jídlo v kantýnČ x v rámci vČrnostního programu dovolená až 5 týdnĤ x dotovaná karta Multisport Zasílejte životopisy: CZ-LOG-MO-NABOR@KAUFLAND.CZ nebo volejte: 323 646 830 pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, tel. č.: 251 051 519 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz www.kaufland.cz Nezapomeňte na dárek! 9. 6. Stanislava 10. 6. Gita 11. 6. Bruno 12. 6. Antonie 13. 6. Antonín 14. 6. Roland 15. 6. Vít Darovat radost... ... může být tak jednoduché! 7HFKQLNĀND Dárko pouká vá Dárkovázka poukázka 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH oprava technických systémĤ a zaĜízení skladu vþetnČ jejich technické údržby a kontroly, spoluúþast pĜi opravách a servisech servisních firem. Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen 500 K č 200 Kč 3RçDGXMHPH • vyuþení v oboru (elektro nebo strojní) • praxi na obdobné pozici - výhodou • vyhlášku þ. 50 - výhodou • sváĜeþský prĤkaz - výhodou • zkušenosti s opravami technických zaĜízení, manuální zruþnost • uživatelskou znalost práce na PC • Ĝidiþský prĤkaz sk. B • samostatnost, þasovou flexibilitu, schopnost pracovat v kolektivu • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity), dotované stravování v kantýnČ • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www.kaufland.cz/ newsletter Nebo jednoduše oskenujte QR kód Vaším chytrým telefonem. Nabízíme Vám možnost inzerovat s 33% SLEVOU Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 7HOSHUVRQDO#NDXIODQGF] Možnost i personální inzerce Volejte našeho regionálního zástupce 605 405 799 Akce platí na inzerci od 6. 7. – 30. 8. 2016 AAS 23 / —        za obsah inzerce ručí zadavatel 75