Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Fotbal

Platnost od 8.6 .2016 do 19.6 .2016


Fotbal - strana 1
     

Fotbal - strana 1

V L A D IM Í RD A R I D A ,P E T RČ E C H ,P A V E LK A D E Ř Á B E K Nab ídkap la t íod8 .6 .do19 .6 .2016 nebodov yp r odán ízá sob . FAND ISNÁM IVDR ESU ! ique l ep opR o16T r Eu ,to949 s í m ,699 NEJCENA ,to649 s í m o16OMB r Eu ,to3799 s í m ,2899 NEJCENA ,to1099 s í m ,499 ,899 NEJCENA NEJCENA Eu r o16OMB P án sk éf anou šk o v sk ét r i čk o P o t i sk„ZOPAKU JEMEH ISTOR I I “ač í s l o 7 6s ymbo l i zu j ír ok ,k d yČe sk ár epub l ik a v yh r á l aM i s t r o v s t v íE v r op yv ef o tb a l e . [ 4 2 4 1 5 0 4 ] F anou šk o v sk ýd r e s R ep l ik ad r e suč e sk éf o tb a l o v ér ep r e zen t a c e u r č enéhop r odom á c íz áp a s yvse zóně2 0 1 5 / 2 0 1 6 , m a t e r i á lst e chno l og i íd r yCELL ,k t e r áod v ád ípo ta z á r o v eňud r ž ít ě l ovsu chu . [ 4 2 4 1 5 0 1 ] O f i c i á ln íz áp a so v ým í čEURO1 6 . [ 1 2 0 2 0 4 8 ] Eu r o16T opR ep l ique Be ze š v ýpo v r ch ,t e s t o v ánF IFA . [ 1 2 0 2 0 5 1 ]