Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Fotbal

Platnost od 8.6 .2016 do 19.6 .2016


Fotbal - strana 10
     

Fotbal - strana 10

Dě t sk áf anou šk o v sk áčep i ce Ba s i cMa s c o tCap [ 4 2 2 0 1 8 2 ] F anou šk o v sk áčep i ce OLPBa s i cLOGOCap i t rodě p [ 4 2 2 0 1 8 3 ] m í s to399 , - m í s to399 , - 299 , - 299 , - P án sk ét r i čk o OLPCoun t r y i t rodě p [ 4 2 4 1 5 1 6 ] m í s to499 , - 399 , - Dě t sk ét r i čk o OLPMa s c o t Jun io r sk ý mode l v e l .1 1 6 1 5 2 [ 4 2 4 0 3 1 1 / 4 2 4 0 2 4 6 ] v e l .1 2 8-1 6 4 [ 4 2 4 0 3 1 3 ] m í s to349 , - m í s to399 , - 279 , - Spo r to vn ív ak OLPMa sk o t [ 1 0 3 8 0 9 8 ] 319 , P án sk éf anou šk o v sk ét r i čk oOLP W e l c omeP a r t i c ipa t ing [ 4 2 4 1 5 5 6 ] m í s to279 , - m í s to499 , - 219 , - 399 , - M in im í čEu r o2016 [ 1 2 0 1 9 9 2 ] m í s to279 , - M í čEu r o2016 v e l .5 [ 1 2 0 0 0 2 0 ] m í s to399 , - 219 , - 319 , - 10