Aktuálníletáky.cz   

Tesco leták - aktuální leták na tento týden + příští týden : Vylepšete své bydlení

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Vylepšete své bydlení - strana 11
     

Vylepšete své bydlení - strana 11

C Ci Cif Bref Bre B Br r f Ajax Aja ja ax č stičč ko čistič či čis koupelna, oupe upelna lna lna, a, kuchyň kuch uc yň y 500 0 ml, 00 m , (100 ml (100 00 mll = 10, 110,38 0 38 Kč) Kč)) č i tičč čistič či čis vvíc ce d ruhů ruh hů, ů , 500 500 50 0 m mll více druhů, (10 110 0 m 1,98 9 Kč) Kčč ) (100 mll = 11 11,98 ččistič či čis istič tičč sk tič sskla k lla a růz ůzzné né dru dr r hy, hyy různé druhy, 500 00 ml 0 m ((1 (10 1 0m 8, ,98 Kč) K (100 mll = 8 8,98 69,90 51 90 9 0 -25% 99,90 59 90 9 0 -40% 64,90 64 4,90 90 44 90 9 0 Ajax Aj Aja ax Spontex Spo onte tex te ex F Fast astt wi w wipes ip pe pes es Söke S Sö Sök eE Econ Economic co con o omi o c om ččistič čis isstič iičč po povrchů ovrcchů hů vd omá má áccno ost si sti domácnosti – rrůzné ůzn zné druh zn d ruh u y, 1 l druhy, víceúčelová ví víc eúč úččelo účelo el vá el á utě u utěrka, ttěrk rk , 3 ks rka ks, s, 3 38 8 × 38 8 cm m (11 kss = 6 ,,6 ,63 6 Kč K 6,63 Kč)) švédská šv švé v dsk sskká utěr u utěrka těrka tě těr ka a z mikr m mikrovlákna iikr krovl kr ovl ovlákn vvlákn ákkkn na 1 kkss 65,90 44 90 9 0 -30% 29,90 29 ,90 90 19 90 9 0 -30% 31 90 31,90 21 90 9 0 -30% -30% Bref Bre ef 6 6xx Effe E Effect ffe ffect fe ectt Domestos Dom Do ome est sttos os Pow Power ow wer er 5 Bref Bre ref Powe P Power ow owe w rA Aktiv kti k kt ti t vW WC C - bl b blok lok ok o k tekutý tek ku utý týý WC či čisti čistič sti st tč růz ůzné né dru d ruhy, hyy, 75 hy hy, 7 50 ml ml různé druhy, 750 (10 00 m 7 45 5 Kč) Kč (100 mll = 7, 7,45 Používejte biocidní biocidn ní přípravky bezpečn ně, bezpečně, před použitím si vž ždy vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. tuhý tu tuh u hý W WC Cb blok, lok lo okk,, dva o d va va druhy, dru d dr ruh hy, hy y 55 5g (10 0 0 g = 72 72, 2, 55 5 Kč) K ) (100 72,55 vvíce ví víc ed druhů,2 ruh ru uhů,2 u ,2 × 50 0g (10 (1 0 0 g = 57, 7,,90 Kč) Kčč (100 57,90 79,90 55 90 9 0 -30% 54,90 54 4,90 90 39 90 9 0 -25% 82,90 82 90 0 57 90 9 0 WC Net WC Net Professional Pr Pro Profes rofes ro fessio sional sio nal n na a Platí P latíí od 8. 6. 2016 do 21. 6. 2016 Fino F Fin oP Pytle ytl tlle Swirl Swi rll Pytle P ytle Pyt Py l Ge Gel el na n uc ucpané cpan pané od odp dpa ady d 1l odpady Používejte biocidní přípravky bezpečně ě, bezpečně, před použitím si vžd dy vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. n o na odp odpad d ad a zat zzatahovací za ahovac aho va í 112 vac 2 kks, ss,, 40 0l ( kss = 3 (1 ,08 08 8 Kč K č)) 3,08 Kč) na a odp od o odpadky dp pa ad adk a d dk y 20 dky 20 kks, s 60 s, 60 l vvíce ví ícce d ruh uh hů druhů (1 kkss = 2 Kč (1 K Kč)) 82,90 65 90 9 0 -20% 49,90 36 90 9 0 -30% Neplatí Ne epl ep epl p atí t í pro tí oO OD D Brno, Brrno, no H Hra Hradec rad dec e Král Králové, ové, vé, é, Pa P ard ar ard rdubic i e e,, P lzeň zeň ň. Pardubice, Plzeň. -25% 59,90 5 9,90 9 90 39 90 9 0 -30% 11