Aktuálníletáky.cz   

Tesco leták - aktuální leták na tento týden + příští týden : Vylepšete své bydlení

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Vylepšete své bydlení - strana 6
     

Vylepšete své bydlení - strana 6

PRO ŠIKOVNÉ RUCE Souprava S Sou pra pr ra ava va na lak na ako aková ová vá áníí lakování Vestan Souprava na malování 100 00 0 mm mm,, sad sa ada a obsahuje obs bsahuj h e sada vaničk van ničk č u na na malování malo alovván ván á í vaničku a vváleček álleček ále ekk Nep N eplat atíí pro at pro o Neplatí HM Mla M Ml dá á Bol Bolesl ole esl slav, av Mladá Boleslav, HM M Trutno T Tr Tru rutno nov, n v, Trutnov, M Ná MY Národn Nár odn o dní, í, Národní, MY M Y Lib L ere rec rec Liberec 180 mm, sada obsahuje mřížku na malování a váleček Neplatí pro HM Mladá Boleslav, HM Trutnov, MY Národní, MY Liberec 64,90 49 90 9 0 -20% Cena C ena od 1. 6. 2016 Ceresit Ce Cer e t sstop esi top op p vl vlhkosti lhko hk sti s st přístroj, pří přístr př ř str stroj, oj oj, 45 450 50 5 0g 64,90 49 -20% 90 399 274 Cena od 1. 6. 2016 Ceresit Cer erresi esit sit sstop top op o pv vl vlhkosti lhkosti hko hk kosti sttii náplň ná ápl plň lň 2 × 45 45 0 g 450 179 90 9 0 -35% Tesco Te Tes e cco oV Val Value alue e Krycí Kry ycí plachta pl pla p la l ccht hta 2 kks, ss,, 3,6 × 11,8 3,6 ,8 8m ((1k (1 1k s = 14 114,95 4,95 4,95 ,9 Kč) Kč ) Kč (1ks Nep e lat attí pro a pro ro Neplatí MY M YN Ná Nár á odn od dní Národní aM YL ib ibe be erec re MY Liberec 43,90 6 -30% Tesco T Tes esco o Val V Value lue ue e Univerzální Uni Un n ver verzál erzální zállní n silikon sil si iliko ik kon ko n 1 kkg g 310 10 0 ml m ml, l, ( kg = 180 (1 1180,32 80,32 80, 0 32 Kč) č 285,00 2 85,00 85 00 29 Plastická Pl Pla lasti st cká sti á sádra sád á rra ádra a 90 9 0 90 9 0 -30% 49,90 39 90 9 0 -20% 79,90 55 90 9 0 -30% Tesco Tes esscco o barva bar a va ar Sada Sa Sad a zzáslepek ásslepe á áslepe ásl e kd do o zzásuvky áss vky ásu á ky 500 0 0 g, 00 g, br b broskvová oskvov os osk vová vov rů rrůz ů né é ods od d tí tín íín ny různé odstíny (1k (1 1kg = 112 27 7,8 7, 80 K 80 č č) (1kg 127,80 Kč) Nep Neplat e la ep lat at í p ro o Neplatí pro MY M YN Nár árodn ár á odn od í Národní aM YL ibe be erec e ec MY Liberec 5+1 5+ + 79,90 63 90 9 0 -20% 44,90 29 90 9 0 -30%