Aktuálníletáky.cz   

Tesco leták - aktuální leták na tento týden + příští týden : Vylepšete své bydlení

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Vylepšete své bydlení - strana 7
     

Vylepšete své bydlení - strana 7

PATROL PA PAT RO Ku ROL K Kufr ufr na na nářadí nářadí díí Formula F rmu Fo rmula la a 500 RSv R v RS Prodlužovací Pro rodlu rodlu dlužov žov ovací ov a kabel ací ka abel be e ocelové oc o oce c lov celov ové m ov madlo, adlo, adl ad o,, hlu h hluboký, lu uboký, bok ok ý, ý org organizér, ganizér ani niizér zér,, vnit vvnitřní nitřní nit řní př přihrádka, ř iihr hrádk dkka, a, na dro na d bné ko ován vá í,, vnitřní, vnitřn vn vni třn třní řní, í, prostor pr sto pro t r je je dvoupatrový, d voupat dvou vou oupat patrov ro ý, rov ý drobné kování, a ttak ak je je mož možné možné é ulo uložit žit vě vvětší ětší mn m nožs ž tv ttví ví vy vybav bav aven a e ení množství vybavení Nep plat attí pro a pro o HM Pra raha ha Let Letňan ňan ňany, ny,, Kar Karlov Ka lov ovyy Vary V ary r , Neplatí Praha Letňany, Karlovy Vary, B Brn no oV íde de eň ňsk ská, Ml ladá ladá la á Bolesl Bol olesl eslav, es av Tr av, T utn u tnov. ov Brno Vídeňská, Mladá Boleslav, Trutnov. 3 zzásuvky ásu u vky vk y , 2m, m, bílý bíí lýý b 369,90 299 -15% 90 9 0 114,90 79 90 9 0 Přenosná Přenos Pře no nos n osná os á skř skříňk sk skříňka íňk ňk ka Cena C ena od 1. 6. 2016 310 3 10 × 16 165 6 × 220 20 mm Neplat Nep lat attí p r ro Neplatí pro HM M Let Le e ňany, ňany, ňan y Letňany, Ka Kar a lov ovv y V ary a ry, Karlovy Vary, Br Brn B r no Vídeňská, Víde de eňs ňská, ňsk á, á, Brno Mladá Mla d Bol dá Bo o es eslav esl avv a Boleslav a Trut T rutnov rut u nov ut o Trutnov Rozbočka R Ro Roz b ka bo boč a 399,90 299 -25% 90 9 0 Cena od 1. 6. 2016 Su Sup upe up err Super Att tttak gel ge e Attak 3 g, g, (10 10 00 g = 209 09 96,6 , 7K č) č) (100 2096,67 Kč) 89,90 62 90 9 0 -30% 59,90 41 90 9 0 Chemoprén Che emop o rén Extrém E Ext Ex rém ém é m Chemop Chemoprén Che h m he mop oprén é Universal Uni iverrsal sal 50 ml 50 ml (11 0ml (100ml (10 ml = 109,80 109 09,80 8 Kč 80 K č) Kč) 50 0 ml ml ((100ml (10 1 0ml 0m m = 97, 7 80 Kč K čč)) 97,80 Kč) 69,90 54 90 9 0 TIP -20% 61,90 48 90 9 0 -30% -30% -20% Jak vyměnit patentní zámek Nejprve povolte šrouby v boční části dveří a uvolněte starou vložku zámku. Pak sejměte štítek dveří a vytáhněte kliku. Následně vložte do zámku klíč a pootočte ho o 45 stupňů, pak vyjměte celou vložku. Do nové vložky zasuňte klíč, otočte o 45 stupňů a vsuňte do otvoru po staré vložce. Zajistěte bočními šrouby a namontujte zpět štítek a kliku. Vyzkoušejte, jestli zámek funguje. 7