Aktuálníletáky.cz   

Tesco leták - aktuální leták na tento týden + příští týden : Vylepšete své bydlení

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Vylepšete své bydlení - strana 9
     

Vylepšete své bydlení - strana 9

Vileda V Vil Vi ileda d Mo da Mop op S Supermocio upe p rmo rm cio o Vileda Vil V ie eda d Stěrka Stěrk St ěrka ěrk ka na na okna okna na F&F &F Ba &F Basic Basics siccs Ště Š ětka tk ka na wc ka w Štětka žlutý žl žžlu lu lutý týý – Sup S upe up permo rmoci rm ciio io kb kbelí elí líí k Supermocio kbelík se ždí žd ímac m ím ma ím koš k oššem m ždímacím košem 1159 59 9,90 9 Kčč ((229 90 229 22 29 Kč) Kč ) 159,90 –N áh ada áh áhr ad da Náhrada 79,90 79, 90 9 0 Kčč (114,90 (11 1114 14,90 14 9 Kč) 90 Kč ) 179,90 179 90 0 119 90 9 0 -30% Tesco Tes co o Odp Od Odpadkový a ov adk ový vý výklopný koš k ošš vý ýklo opn pný pný ný 349,00 349 49 9,0 00 239 -30% 00 0 0 York Yor rk Pomůcky Pomůck Pom ůck c y ck úklid na ú na úk úkl k iid d 50 0 l, bar barva ar va ar va gra r fit rafi ra fit grafi 199900 Skl Sk S Skládací k ádací ád á áda da ací cí pře přepravka řře epra pra pr avka ka 32 l,, různé 32 rrůz ů né é barvy barr vy bar vybrané odpadkové koše 299,00 239 00 0 0 Zahradní Zah hrad radní níí pla plastová la asto stto tová á žid židle idle lle e bílá, b bí íílá á,, zel ze zelená ená ená ná Nep N ep plat lat atíí p ro o My Neplatí pro N Nár Ná árrod odn ní a L iber be ere ecc Národní Liberec 119 00 0 0 -20% 399,00 399,0 399 00 279 -30% 00 0 0 Zahradní Zah Z hrad adní ní sou souprava oupra upra prava pr azu umělého m ého mě měl ho ratan rratanu ra atan an nu Georgia Geo Ge G e rrgi gia g 699900 Zahradní Zah hrad ra a ní ní piv p pivní n set ní e Neplatí Nep plat lattí p pro rro o Myy Nár N Ná Národní, odn odn od ní, í, Lib ibere ib errec a OD e ere OD Pl P z ň zeň Liberec Plzeň 200 cm 200 m Sad a a podsedáků ad pods pods o e od ed edá d ků ů 399,00 399 9,0 ,00 0 0 Kč 00 Kč Sada Neplat Nep lat a íp at pro ro Myy Nár N Ná odn d í dn Neplatí Národní aL iberec ibe b rec be re ec Liberec 4499 1999 00 0 0 Zahradní Zah ahrad ah dníí alt al altán l án n Zahradní Zah Z ahrad a n ad níí hou h ho houpačka p ka pač a Isk Iskia sk kia a Basic Bas asiicc 3×3m 6 × 3 m 11099,00 099 0 099,00 99 9 ,00 00 0 Kč Kč Nep Ne Neplat eplat a íp at ro oM Myy Nár N Ná árrodn dn dní, ní,í, Neplatí pro Národní, L Lib ib ibere bere errec a O OD DP Pl lzeň eň Liberec Plzeň t ř mís třímístná, tř tří m ttn tná ná, polstrovaná, n polstro ols l tro ro ovan an ná,, celkové celkko cel kov ové rrozměry ozm ozm z ěry ry 110 × 175 110 7 × 15 75 155 55 cm 5 ccm, m, ššířka ířkka ssedací edací eda ed d íp plo lo ochy hy 13 1135 5 cm cm plochy N Nep Ne ep epla eplat latttíí p lat pr ro My ro My Nár Ná árrodn odní a Liber L Li ib berrec be rec e Neplatí pro Národní Liberec 00 0 0 -20% všechny polštáře a polstrování pro zahradní nábytek 599 00 0 0 1599 00 0 0 -20% 9