Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Letní nabídka Albert

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Letní nabídka Albert - strana 1
     

Letní nabídka Albert - strana 1

VYCHUTNEJTE SI LÉTO NAPLNO! Objevte naši svěží letní nabídku. SSllun uneečční ní brý rýle le • růz ůzn ůzn z é druh ruuh uhy za 999,9 9,90 Kč, č, 199 1999 Kčč, 2279 79 79 KKčč, 299 99 Kč, Kčč,, 33449 Kč • v nab Kč nabí a ííd ab ídc dce dc taaakké dět ttak ětsské ěts ké br bbrý rýle rý le zzaa 99 999,,90 99, 90 Kč Kč NOVINKA od 9990 2990 super cena Hera He ra voodda ppřříírrod odní ní •m mult ullttipa ult tipa ppaacckk • mine inerá in nerrál ne rááállní ní vod vood oda • 6× 0,,55 l • 1 l = 9,97 99,,9977 KKčč • 0,5 ,,5  55 l = 4,99 44,,9999 Kč Kč • vyyb ybr bbrané aannnéé ddrruhy uhy uh hy 299 Kč + 499,00* -40 % Dáms Dá mské ké plavk llaavk vky 22ddílílné ílné né • veel el.ll. SS– –XXLL • růůzn ůzzznné stři třiř hy tř hy • mix ix dru ddrrruuhhůů a bare aarrreev 124 90 159,002 -21 % AAsstr trid id Sun un • hydrata ydddrratační yydr aatta ata taččn ční nníí m mllék éko na éko na op oppalo alo aal lová lo váánní ván OOFF 20 200, 200 20, 200 m 20 mll + OOFF 10 10, 10000 m mll • oolej leejj nnaa op le lej opalo palo aallo lovvá ván án ání OF OF 15, 5, 2200 200000 m mll • 100 00 m mll = 62,4 2,,445 Kč Kč • vyb yybr br brrané anné aané né druhy druhy dr uuhhhyy Naabbíídk N dka ppllaattí oodd 8. 6. 6. do 22111.. 66.. 201 0166.. HM 23 K HOLIDAY 01 ZAKLAD VERZE07.indd 1 31.05.16 20:23