Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Letní nabídka Albert

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Letní nabídka Albert - strana 14
     

Letní nabídka Albert - strana 14

1399Kč 899 Kč 1399,00/ super cena -35 % FERRARII BBEELIINE SP PLLUS Kufr mal alýý St Strripe Stri ripe pe pe • 35 × 50 × 22 cm • poly po karbonát át • v nabíd bídce ce takké st stře řední dní 42 4 × 60 × 26 cm za za 10999 Kč a vel velký ellký 49 × 70 × 29 2 cm m zaa 12 1299 99 Kč • kufr fr je uz u aví avírat rateln e ý zipeem a so součá učást stí je kódovýý zá zám mek • bboč boční i horn or í madl dloo je je z kv kvali alitní t tvrzené n gum u y • zavazad z dlo je opattře řeno no čtyyřmi ko koleč ečky ky otočný nýými o 360° 6 60 • 9–36 kgg • 5bo 5 dový bezpečnostní popruh • oddělitelnýý podsedákk • sním nímate a lnýý prací a í pot ppootah t 34 90 89,90) 149 Kč 239,00* Nákku Ná kupnní tašk tašk ta ška ka • rozm rozměr o ěr 44 4 × 22 × 39 cm •m mix ixx des design ignůů 199 Kč 9990 159,002 -61 % -50 % -37 % P dsed Po edáákk BBaatohh • dopllňkyy z uumělé kůžže • vyztužeená zzáda aa rame rame meenní po popru pr hy • 1 hlaavn vníí komo komora Cestov Cest Ce o ní hrnnnek ov ekk • urče rčeno noo pro proo dě d tit zhr hruub uba uba b oodd 3 do 1122 llet et (15 et (15––36 –3366 kg) • obje bjem m: 450 m m: ml • v na nabíd bídce bíd ce tak také termos te ter moska, mos k 430 ka, 4330 ml za 249 2 Kč K -37 % 349 Kč 699,00* -50 % 999 Kč Páns Pá nské k a dám ké á sk skéé trreekkovvé sa sand ndáály ly 1499,00/ • vel. el 38–45 388–4 –45 45 • kva valit litní ní ana annato tomick omick cká sté tél élka lkaa • ppevn eevn vvnná poode vná odešev dešev šev evv • mix barev ev 1499 Kč -33 % super cena X-SI XSITE SI TE Smarttph phon one XSS-4403 03 v naab abí bbídce dcce ttaaké akéé XX-S -SIT -S ITTEE ddrržák ITE žákk selfifiee XS se XS-BT -B BT62 BT 62 za za 24 249 249 49 Kč Kč, Tablet abbblleett aabl XX--SIT ITTEE XXSS--71 ITE -7771188H 8HD HHDD zzaa 139 139999 Kč 13 Kč Seenccoorr out utdo dooor orov oá ová kaamera meera r 3CAAM 220000 000 • 1,5 ,5” 5”” • bar barevn evnný TFT F ddisspl plej ple • vodo odotěs těsnos n t:t: 6600 m • High High Dyynamic nam am micc Range Range Ran g (HD (HDR HD DR)) • 120° 120° 20 po pozor zorova zor ovací ova cí úh úhheell • spor portov tovní n rež ní režim im 399,00* 69 90 89,90) Děts Dě t ká výstražná ýs á vestaa • v na nabíd abídce bídce ce tak také ké auto aut utodop doplňk lňky: y: cessto ce tov ovní po polštá tářek řek 19 1999 Kč Kč, ce cestovvní polštá pol po štářekk na pá štá pásy 129,90 Kč, návlek na bezpeččnosstn na  tní pásy 79, 79,90 90 Kč K -22 % od 39 90 Cest Ce sttov ovníí dop oplň lňky kyy • růůzn zné ddru zn ruhy ru ruh uhy ceest essttoov ovn vvních íícch ch dooopplňk ddop plňk lňk lň ňků od 39,9 ňků 99,,,990 Kč na vybrané baterie HM 23 K HOLIDAY 14-15 ZAKLAD VERZE08.indd 14 ilustr ilu stračn čční footo ttoo sleva 50 % 31.05.16 20:55