Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Letní nabídka Albert

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Letní nabídka Albert - strana 5
     

Letní nabídka Albert - strana 5

Ottů Ot tův atla tů attlaas výle vý l tn le tníí tras tr assy ČR Auto Au toat a la las Evro Evro Ev roppaa maaxxi m xifo ffoorm mát át 1 : 77550 00 0000 199 499 Kč Na cesty 999,00* -50 % Kč 399,00* -50 % 79Kč 249,00* Pro děti Kč 159 199,002 -68 % Ottů Ot tůvv tu tů turi rist ri stic st ický ic kýý průůvo vodc dce 2v dc 2v11 • růz ůůzn zné druh zn ruhyy Fant Fa antas ntasti nt asstitick cké cké teto te eto tova vačky va čky čk • v na nabíd bídce bíd ce tak takéé Mů Můj ůj atlas atl as světa svě věta a Angl g ičt č ina n Jazyko Jaz ykový yko výý průvod prů růvodce voddcee 149Kč -20 % 179,002 159 Kč -16 % B v se a nal Ba a epuj epuj zass ep a znov znnova! ovvaa!! 229,00* • Krt rrte tek a au autíč utíč tííčko kkoo • Auut uta ttaa • Pep Peeepppa pa Pig pa Piigg -30 % 222 dopr 22 dopr do prav avní av vnííchh proost stře řeedk dků dků • v na nabíd bbíd ídcee takké HHraj rajjeme si ssee zv zvíř vířřá řátky řátky tky a Proc Proc rocház házka ház k po ka p far farmě mě 54 90 69,90) 1.1. NASSAAĎĎ 2. NAP 2. APUS USŤ SŤ 3. HÁZEJ ÁZEJ! ÁZ EJ! EJ 249 Kč VVyyst stře řelo loova vací cí r ga ro galo loo 30 cm cm -21 % HM 23 K HOLIDAY 04-05 ZAKLAD VERZE08.indd 5 super cena Zuru Zu ru – vod o ní bal alo loon onky nky 3pa pack ck • nasa nasa asaďď 1000 ballonk o ků k ha h dic d i, napplňň vod vodoou ou a  a za m a z a inu nutu tu máš m áš 1000 vodn vodnních ch bba balon lonkov kových kov ých ch boomb! m A  A bit bitva va zzač ačíná íná!! 31.05.16 20:43