Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Letní nabídka Albert

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Letní nabídka Albert - strana 7
     

Letní nabídka Albert - strana 7

249 Plac acht hta solárníí 499 Kč Kč • 30005 cm m • ohřívá vá vod vodu, u udržžujje jej jejjí te teplo plottu a ččást ástečn ečněě ch áání chrá chr án pr pro roti o sp spadu adu ne nečis č tot čistot ot 699,90* 579,00* -20 % Ochrran Ochr Oc annáá pod anná odllož ložk lo žka podd ba po bazé zén 299Kč • Ø 33,0 ,05 cm super cena SLEVA 19992499,00, Kč 30 % NA VYBRANOU BAZÉNOVOU CHEMII AQUAMAR Bazé Ba zéno zé nnoováá chem ch emie em iiee Aqu quam am mar a • Chl Chlo hlorr Shoc Shoc hockk 0,9 0,99 kg kg • Star S artt 0,99 kg • Studna tuddna Min Minera erall era • 1 ks ks • prroo baz bazéno énové éno vé filtra race cee • 25 kg kg super cena -28 % 460Kč Křem Kř emen em enný en ný píssek •m míč íč + kruhh + bbaz íč azéénn Solá So lárn lá rní oohhřeev rní • mobi obilní lníí ko kolek kolek ekt ktor tor • pprrro vše všechn chh y typy chny chn typy yp bbazéénů nůů s fil filttra trací rací cí od p od  od d pprůtok průůtok tokuu 2 m3/h -20 % 265 SSeet ba bazé zénno nové vé rybi ry rybi bičk čkyy čk 39994799,00,Kč Kč -16 % Zast Za ast stře řeše ře šení še ní Poo oolH llH Houuse se • proo ba bazéén ényy do d  Ø  Ø 3,6 3,66 m 6m • vvhod hodnéé tak hod akéé jako ak ko al altán altán tánn tá 379,00* -30 % 14991999,00/Kč Bazén Tampa • 3,05 × 0,76 m • s filtrací -25 % 19992999,00,Kč -33 % Filtltrrra Fi racce sta tand ndar ad • ba bazé z nov nováá písk ísková ov filtr ltracee 2006 20006 l/h • nápl plňň pís písk sskku 8,55 kg kg • 6ce cees esttný tnýý ven veenti ntil ntil • pří přííkkonn 85 8 W Nab a íídkka na ab na této této sttran raněě nnepl epllatí v  ep v hyp h erm hyp mark arkete eteech BRN BRNOO – Ga Gal aler lerie Vaň lerie Vaňňkov ovvka, ovka kaa JI JIHLA HLA LAVA LA VA – CCity ity Paark, r LI LIBER BBER ERREC EC – ul. Bud Budyší yyší šínsk nská, á, MOST – OCC CCeentr MOST nttral, OL ntral OLOMO OOM MOOUC OUC – GGale ale l rie ŠŠaanto lerie t vkaa, OSTR OST STRAVA STR A A – For AV Forum um m Nov Nováá Karo Karo arolin lin lina, ina, a, PRA PRAHA HA – Arká rkády rk kády dy Pan Pankrá krá rácc, c, Gal Galleri e ie Harf arfa fa HM 23 K HOLIDAY 06-07 ZAKLAD VERZE07.indd 7 31.05.16 20:45