Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Letní nabídka Albert

Platnost od 8.6 .2016 do 21.6 .2016


Letní nabídka Albert - strana 9
     

Letní nabídka Albert - strana 9

Altán • roozměr 3×3m 599 Kč 1019,00/ -41 % 329 Kč Zaahr hrad a nníí stole ad lekk – sk s láda daací c • rozm měry ě : 8800 × 60 × 5500 cm 399 Zahr hrad adníí židl iddle le – skláádací cíí • rozm změěry zm ěry   7 × 51 cm 399,00* 47 • ocel elová el vá ko konst nsst nstru struk rukce 249 Kč -17 % 329,00* Kč -24 % 499,00* Airr be Ai bedd na nafu fuko fu kova v ccíí lůžko ko -20 % • jedn j dnnolů lůžk žko 11885 × 76 × 22 cm • dvoj vojl ojjlů lůž ůžko 1188 ůžko 888 × 99 9 × 22 cm cm za 3999 Kč K • v na nabí bíd bíd ídce í ce tak také Cest také estovníí polšttářek ekk naf nafuko afuko uko k vac vací 44 × 28 28 ccm m za 3344,9 4,90 KKčč BIIOLLITT Plu lus eleeekktr elek el ttric riccký ký oddpa pařo řova vačč • prot pro rotii mouc m cháám a komá a k o árům om ů • 30 noc oocí cíí 299 Kč super cena 499 Kč 99 90 139,902 Grilil Sou Gril Gr oudddeek • Ø roš r štu tu 366 cm cm 669,00* -25 % 13990 -28 % 189,902 -26 % DDěěts tskkéé kře řesí sílkko • růz ůůzn zné m zn moti otiivy oti otivy ot vy • 1 ks ks Raidd elek Ra lekt le ktriick ckýý oddpa pařřo řovaač • s eu eukal kallypt kal yptov ovou vůní ů í • 45 45 noc noocíí Kaari riima matk ma tka • 180 80 × 5500 × 0, 0,8 cm • 1 ks 99 90 149,002 PPoodp dpaallov ovač ač PPeepo p • dřev dřev řřevitá vitáá vl vlna lna na • 24 24 podp poodp odd alů al 6990 -32 % 79,90) -12 % Nabídka na této dvoustraně neplatí v hypermarketech BRNO – Galerie Vaňkovka, JIHLAVA – City Park, LIBEREC – ul. Budyšínská, MOST – OC Central, OLOMOUC – Galerie Šantovka, OSTRAVA – Forum Nová Karolina, PRAHA – Arkády Pankrác, Galerie Harfa HM 23 K HOLIDAY 08-09 ZAKLAD VERZE07.indd 9 31.05.16 20:47