Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 8.6 .2016 do 14.6 .2016


Hypermarket - strana 1
     

Hypermarket - strana 1

VYCHUTNEJTE SI LÉTO PLNÝMI DOUŠKY! 69 9119,0020 SLEVA 41% • chlazená • 1 kg BASIC trvanlivé mléko • 1,5 % • 1 l • cena ppři koupi p 1 ks 8,90 Kč 7 911,90.0 cena za 1 ks při koupi 12 ks SLEVA 33% • 1 kg • v nabídce také meloun vodní krájený, 1 kg za 15,90 Kč 14 919,9010 SLEVA 25% MAX. 49/1 DEN KS kupte dvanáct a ušetříte 279 77 Kč 599,00* 9139,9020 SLEVA 44% SLEVA 53% rsil prací dek • práášek 80 dávek, box • kapslee 2× 300 dávekk • 1 dávka od 3,49 Kč • vybrané drruhy 13 -39 % Kofola •2l • 1 l = 6,95 Kč • vybrané druhy • instantní káva • 200 g • 100 g = 38,95 Kč • vybrané druhy MAX. 6/1KS DEN Př náákup Při k u nnad add 6600 000 Kčč odd 100. 6. do do 12.. 6. 6 201 016 vvee vybr ybb aný anýchh hy hhyp y erm ermaark r ete e ch ch Alb A bert er do ert d sta ttanet neetee kupo p n naa mim mii ořá řádno ádnou dnoou slev levuu 2 Kč le Kč/li č/li /l/ trr PHM PHHM M na vvyybra r nýc ýchh čerp ýc erpaací er c ch c sta tannic icích chh Al A ber bert.t.t. od 15. 6 nová . sběrate kampalňská Ukážeme váám to to jižž 15. 6. HM 23 295x324 01-06 ZAKLAD VERZE09.ind.indd 1 SLEVA 39 % 9022,90) Nakupte nad 600 Kč a zzískejte slevu 2 Kč/l. JAK UŠETŘIT A UCHOVAT JÍDLO ČERSTVÉ. www.albert.cz PÁTEK–NEDĚLE . lzee uppla latn tnititt od 1100. 6. tn 6. do 12 12.. 66.. 200116. 6. Kuupoon lz % D hod Do o not odnot n y náku á pu se s nep epočí očítaj oč očí taj ajjí záloohy hy na vra vraatné tnné obbaly ly.. Maximá Ma Max imální imá l oddběr lní b př bě při ři využ vyu yuž užití ití tíí té této éttoo ssle l vy jee 100 10 l PHM PHM M na n 1 tan tankov ankov oováání ánn . Seznam Sez n če na nam č rpa ppaacíc cícch stan t iicc nal n ezn e ete e na ww et w w.a w albe l ert. rt cz/ rt. cz/nas /na nas aase-prod ee-p -pprod oddejnny/ y/cer cerpac ccer paaccii-s -stan tanice ta nic ice cce. 8. 6.– 8. 6.–9. 99.. 6. 6. 201 20116 omez 20 ezen en pro en rovoz ovo voz naa ččeerp voz rpa pací c stan anici icccii Fr F ýde dek-M k-Míst í ek. ís ekk. Naše Na š kva še v lil tn t í poohoonn nnéé hm hmot otyy jssou dod odáv áván ányy sp s ol oleč eččno nost stíí Unnippet etro rool. V chn Vše h y naše po pohon honné né hmo h ty jso jsouu prav pravide idelně lněě ko kontr ntr trolo olován ványy a te t sto stt vánny ve ve spol spolupr upr p áci s SGS GS. 8. 6. – 14. 6. 2016 31.05.16 18:21