Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Maloobchod

Platnost od 15.6 .2016 do 28.6 .2016


Maloobchod - strana 30
     

Maloobchod - strana 30

ZE SVĚTA MALOOBCHODU Elektronická evidence tržeb díl od A do Z KDO A JAKÉ TRŽBY EVIDUJE S blížícím se začátkem elektronické evidence tržeb je vhodné si nejprve zjistit, jaké tržby se budou muset evidovat a které budou z evidence vyloučené. Tržby musí evidovat poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. Evidovanou tržbou je platba, která: 1 Splňuje formální náležitosti 2 Zakládá rozhodný příjem Obě podmínky musejí platit současně. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ROZHODNÝ PŘÍJEM Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna Rozhodným příjmem se rozumí příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který ■ v hotovosti ■ platební kartou ■ šekem ■ směnkou ■ v jiných obdobných formách (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby, stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod. včetně bitcoinů) ■ započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů Platby převodem z účtu na účet nebo inkasem nejsou evidovanými tržbami. ■ není předmětem daně z příjmů ■ je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet) ■ podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ■ podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob Rozhodným příjmem je též příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Rozhodným příjmem nejsou zejména příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů) nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle § 10 zákona o daních z příjmů). 30 cT1614_21-32.indd 30 Prohlédněte si inspirativní videa na www.youtube.com/makrocr 3 31.05.16 11:52