Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Aktuální noviny

Platnost od 16.6 .2016 do 22.6 .2016


Aktuální noviny - strana 34
     

Aktuální noviny - strana 34

ZDRAVÍ A KRÁSA O mobilních aplikacích pro psychické zdraví Na mezinárodní úrovni patří mobilní aplikace pro psychické zdraví k  těm nejpočetnějším a  snadno přístupným. Je však třeba zjistit, jak jsou skutečně účinné. Podle vědců jsou užitečné při nespavosti a zlepšování paměti, ale jen málo účinné proti úzkostem, napsal italský deník Corriere della Sera. Z  tisícovek aplikací, které si lze nastavit na tabletu nebo na chytrém telefonu, mají mnohé zdravotní náplň a značná část z nich má co do činění s psychickým zdravím. Ale jak se často stává při něčem novém, ví se jen málo o jejich věrohodnosti. Jde o pouhé elektronické hry, nebo o skutečné nástroje psychologické pomoci? Kdo je vymyslel? Je známo, že podle epidemiologických studií se zhruba 30 procent populace v  průběhu života setká nejméně s  jednou psychickou nemocí a téměř 55 procent z nich nemá přístup k  léčbě, kterou by potřebovali. V  rozvojových zemích může tento podíl činit až 85 procent. Je tedy zřejmé, že tito lidé potřebují věrohodné nástroje pomo- ci. A je také zřejmé, že psychologické aplikace představují potenciálně velmi významný trh. Britský internetový server NSH Choices přináší seznam těch aplikací, které byly podrobeny nějaké formě kontroly. Server je součástí britského Národního zdravotního systému (NHS) a  poskytuje kvalitní informace o  zdraví a  nemocech a o sanitárních strukturách. Měsíčně ho navštíví 50 milionů osob. V oddílu věnovaném aplikacím to je například FearFighter, kurz vlastní pomoci proti fobiím. Tvoří jej série lekcí, z nichž každá trvá zhruba jednu hodinu. Vysvětluje se tu, jak se v mysli a v těle rozvíjí úzkost, a podává se tu návod, jak jí čelit. Technologie se však vyvíjí rychleji než věda. Zůstávají tak otevřené četné problémy pro ty, kdo chtějí zkusit tyto aplikace, protože nejsou vyřešeny otázky týkající se věrohodnosti a bezpečnosti aplikací. „Mnohé pochybnosti potvrdila nedávná studie londýnského Imperial College týkající se aplikací dostupných na  serveru NHS,“ uvádí doktor Eugenio Santoro z italského Ústavu pro farmakologický výzkum Maria Negriho. Je třeba brát v úvahu, že dnes nemáme přesvědčivé odpovědi na to, jak jsou tyto aplikace účinné. „Nedávná studie týkající se 14 aplikací na webových stránkách NHS, v nichž se pojednává o zvládání deprese a úzkosti, ukázala, že jen čtyři z nich obsahovaly údaje zajišťující jejich účinnost,“ uvádí Santoro. „Jiné studie však naznačují, že některé aplikace skutečně pomáhají bojovat proti nespavosti, stejně jako aplikace na posílení paměti jsou s to zlepšit paměť u osob se schizofrenií. Je to však kapka v moři, uvážíme-li, kolik aplikací existuje,“ dodává Santoro. Zvláště slibné jsou některé aplikace zaměřené na úpravu životního stylu, na výživu a tělesná cvičení, či na prevenci chronických nemocí, jako je cukrovka. ČTK Ilustrační foto: ČTK/Tetra Images/Jamie Grill Přátelé působí jako přírodní morfin Dobrovolníci, kteří při vědeckém experimentu delší dobu vydrželi bez problémů nepříjemnou situaci, se mohli pochlubit vyšším počtem přátelských vztahů. Přátelé nám totiž pomáhají snášet bolest a bojovat proti depresi. Jsou jakýmsi druhem přírodního morfinu. I když k takovému závěru můžeme dospět na základě zkušeností, má to i své vědecké odůvodnění, napsal list Corriere della Sera. Jestliže jsme obklopeni blízkými osobami, s nimiž nás váže silný citový vztah, stimuluje to na mozkové úrovni produkci endorfinů, látek, které bývají označovány jako hormon štěstí a které regulují náladu a účinkují jako přirozené prostředky proti bolesti. Experimentálně to potvrdil tým vědců vedený Katerinou Johnsonovou z Oxfordské univerzity, který zveřejnil výsledky své práce na  stránkách časopisu Scientific Reports. Při tomto experimentu vědci vyzvali několik dobrovolníků, aby vyplnili dotazník týkající se jejich sociálních vztahů (počet přátel a  četnost setkávání s nimi) a dalších otázek životního stylu. Pak provedli test bolesti, který spočíval v tom, že pokusné osoby měly vydržet co nejdéle v nepříjemné a bolestivé pozici. Ukázalo se, že ti, kdo vydrželi déle, měli více přátel. „Bylo by zajímavé zjistit, proč mají někteří lidé ZDRAVI více přátel než jiní, a analyzovat případné neurobiologické mechanismy, které se na tom podílejí. Také další studie potvrzují, že množství a  kvalita sociálních vztahů ovlivňují fyzické a duševní zdraví člověka a  mohou být určujícím faktorem toho, jak dlouho žijeme,“ uvádí Johnsonová. „Výsledky našeho experimentu jsou zajímavé i z toho důvodu, že nedáv- ný výzkum naznačuje, že vyplavování endorfinů může být narušeno nemocemi, například depresí. To může vysvětlovat, proč osoby s  depresemi mají často sociálně omezený život,“ dodává Johnsonová. ČTK Ilustrační foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Frank Röder/ CHROMORANGE