Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Aktuální noviny

Platnost od 16.6 .2016 do 22.6 .2016


Aktuální noviny - strana 35
     

Aktuální noviny - strana 35

KULTURA A OSOBNOSTI Před 140 lety zemřela nekonvenční spisovatelka á v o d n a S George P řed 140 lety, 7. června 1876, zemřela francouzská spisovatelka George Sandová. Kromě svého literárního díla, kterým ovlivnila mimo jiné i  Boženu Němcovou, proslula Sandová také neortodoxním životním stylem, jehož součástí bylo občasné nošení mužského oblečení či tehdy pobuřující kouření na veřejnosti. Měla rovněž dlouhou řadu milenců, mezi kterými nechyběl ani slavný skladatel Frédéric Chopin nebo spisovatel a básník Alfred de Musset. George Sandová, vlastním jménem Amandine-Lucie-Aurore Dupinová, se narodila v létě 1804 v Paříži. Po dosažení plnoletosti se provdala za  barona Casimira Dudevanta, avšak manželství po  několika letech skončilo rozchodem. Právě tato zkušenost v ní vzbudila odpor k instituci man- želství. Pseudonym Sandová si autorka zvolila zřejmě podle Julese Sandeaua, s jehož přispěním publikovala své první novinové články. Jako George Sandová byla podepsána už pod románem Indiana, který okamžitě po  svém vydání v  roce 1832 zaznamenal velký zájem čtenářů. Ve svých románech z  první poloviny 30. let devatenáctého století se Sandová kriticky vyjadřovala k  otázce neuspokojivého postavení vdaných žen, plně závislých na svých manželích, ponižovaných a  marně toužících po  štěstí. Později se její pozornost obrátila k námětům z venkovského prostředí, jak je zobrazila například v  románech Ďáblův močál či Mistři dudáci. ČTK Foto: ČTK/CTK Před 100 lety se narodila spisovatelka Lenka Reinerová P řed 100 lety, 17. května 1916, se v  Praze narodila spisovatelka Lenka Reinerová (na  snímku), označovaná za poslední pražskou německy píšící autorku. Její život byl poznamenán snad všemi dějinnými peripetiemi, jimiž si střední Evropa ve  20. století prošla. Reinerové knihy jsou proto prosyceny vzpomínkami na  život v  emigraci či pobyt v  nacistickém i  komunistickém vězení. Zrovna tak ale obsahují vzpomínky na  soužití německé, židovské a české kultury v meziválečné Praze. Reinerová psala specifickým jazykem, takzvanou Prager Deutsch. K  jejím nejznámějším dílům přeloženým do  češtiny patří vzpomínkové knížky Všechny barvy slunce a noci či Kavárna nad Prahou. Za  svou tvorbu byla Reinerová mnohokrát oceněna. V roce 1999 obdržela jako první nositelka literární ocenění Schillerův prsten za  zásluhy o  německý jazyk a literaturu. V roce 2001 jí tehdejší prezident Václav Havel udělil Medaili Za záKULTURA sluhy. Lenka Reinerová se narodila v  pražské česko-německé rodině. Od  poloviny 30. let pracovala jako novinářka v  pražské redakci emigrantského časopisu Arbeiter Illustrierte Zeitung. Tak se osobně seznámila například s  legendárním „zuřivým reportérem“ Egonem Erwinem Kischem. V  předvečer druhé světové války musela Reinerová kvůli svému židovskému původu a  levicovému přesvědčení uprchnout do Francie, kde ale byla po  okupaci Německem zatčena a uvězněna. Později se jí podařilo dostat do mexického exilu. Zpět do vlasti se vrátila až po válce. Na počátku 50. let byla Reinerová z politických důvodů rok a čtvrt vězněna. Také po roce 1968, kdy se veřejně angažovala, nesměla své práce publikovat a živila se jako překladatelka. Od 80. let vydávala své knihy v  někdejším východním Německu, českým čtenářům však zůstala téměř neznámá až do  pádu komunismu. Zemřela v červnu 2008 v Praze. ČTK Foto: ČTK/Jaromír Čejka