Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták supermarketu

Platnost od 15.6 .2016 do 21.6 .2016


Leták supermarketu - strana 4
     

Leták supermarketu - strana 4

Gouda 48% 8 • ce cennaa za 10 100 g • ppoouz uze pprro pprrod odej ejny ny s ob obsl obsl sluh luh uhov ovan anýým m úseekkem ús em • vy vybbrrané vybr anné dr druhhy JiJiho hoččeesskká ni niva iva va 50% 50 910,9010 14 Parenica uzená 16 Lučina 90 16,901 • ceen ena nnaa zzaa 10 100 g • pouz ouuzze pro ou ro ppro prrroode deejjny dej ny ss o  oobsl bsslluh bs uuho hhova van aannýým m úse seke se kem eem m -11 % -25 % 90 27,50) • cen eena nna za za 10 100 g • pouz pouz ouuz uze prroo ppro rroode deejjny dej nnyy ss  obbsl s o bssl s uuh uho hovva ho van aannýým m úúse ús sseeke kem kem -38 % Smetanito Smetanové 27 90 37,90) • 500 g • 100 g = 5,58 Kč • vybrané druhy 29 90 39,90) SLEVA 18% Maaddeellaand 45% M 5% Perla • 105 g • 100 g = 28,48 Kč • 150 g • 100 g = 17,27 Kč -26 % 13 90 15,901 • 120 g • 100 g = 19,09 Kč • vybrané druhy Camembert 25 90 32,90) • 90 g • 100 g = 24,34 Kč • vybrané druhy 17 90 24,90) • 250 g • polotučný • 100 g = 7,16 Kč -12 % Smetana 12% • 200 g • 100 g = 4,95 , Kč -28 % 9 9014,901 -33 % 2190 17 90 19,901 -10 % Čersstvé mléko Ledová kávva • 1,5 % •1l • 5000 ml • 1000 ml = 2,78 Kč ZMRZLINOVÉ LETNÍ OSVĚŽENÍ super cena super cena -21 % Tvaroh 2290 10 90 15,901 Ruuskká zm zmrz mrrzzli zliliina naa Mra razí azzíík ík Zmrz Zm rzlilina na Mag agnnu num • 2220 200 ml ml • 100 00 ml ml = 4,9 ,96 9966 Kč Kč • 88–1 8– 20 mll • 100 mll odd 20, 200,75 0,755 Kč Kč • vybr y anéé druhy yb druhy dr hy 2490 35,90) -30 % -31 % MRAŽENÉ MLÉK ÁRENSKÉ V ÝROBK Y, MR AŽENÉ SM 24 170x280 01-06 ZAKLAD VERZE08.indd 4 09.06.16 16:04