Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták supermarketu

Platnost od 15.6 .2016 do 21.6 .2016


Leták supermarketu - strana 5
     

Leták supermarketu - strana 5

LLiine neeck cké rohl ck rroohhllíčky íčky íč ky • 210 10 g • 11000 g = 88,0 8,,,005 Kč • baale leené né • polo olloomáč máááččeené m ennnéé, sm marm arm rrm rmelá meelá ellláádo ddou oouu • v nnaabíd abíd bíd bí ídce ce ttak akké Lin inneeccké ine ckké ké rohlíč roh ro íččky ky 17 17700 g zzaa 16 170 16, 66,,9900 Kč Kč (111999,90 ((19 ,990 ,,90 90 Kč Kč) 16 90 21,901 RRoollááda áddaa 14 90 20,90) • bale balená ale lennáá • 200 00 g • 1000 g = 7, 7,45 7,45 45 Kč Kč • různ ůzné drruhhy hy -22 % Chhlé Ch léébb ŠŠuuma lé mavvaa • krráj rááj ájený eenný ný, bal aale lený le ný • 2250 50 g 50 • 100 00 g = 33,,9966 KKčč Loup Lo ouuppáákk viinnuutttýý 4 906,90( • 60 g • 100 00 g = 8, 8,17 17 KKčč • pouz ouze uze prroo ppro uz prrrode ddej eejjnyy s vvla s v las assttnní do dopé ppék éékkáárn árrn rnou noouu -28 % 990 14,901 -28 % 3 Rohlík sedmizrnný -33 % • 6600 g • 11000 g = 66,,5500 Kč • ppoouze pprro prod pr prod odej ejny ny s vllaast asttnníí ddopé do oppéékkáárrnnou ou 22 90 29,90) 96,50(0 SLEVA 40% -23 % CChhlé hlé léb s chia chiaa sem ch mínky ínkkyy ín NOVINKA Croi Cr oissssan san ant ant s oříš ořííšško oř kočo čoko kolá láddoovo vou nnáápl plnníí • 8888 g • 100 00 g = 11 11,25 2255 Kč Kč • pou ouz ouz uze prroo ppro prro rode deejjnnyy s v dej s vla llas aasstní stn tnníí tní ddoop dop o éká ékkáárno ék nou no 1990 24,90) • 400 40000 g • 100 00 g = 55,,73 73 Kč Kč • pouz u e proo ppro uze prrode dej eejny ny s vvla s v las asstn tnní do dop opék ékárn árnouu ár árnou 9 9013,901 -28 % Whisska k s kaps psič ps ičkkyy pro kočky pr ko ko • 12pa 2ppa pack ck • 12200 200000 g • 100 g = 6, 6,25 25 Kč Kč • vy vybra vyb rran ra aanné druhy 7490 129,902 -42 % -20 % Oplatk tkky Kolo Kolo Ko loná náda ná da • 922–1140 g • 100 000 g od 144,22 od 22 Kč Kč • vvybr ybr ybrané brané br anéé druhy an druhy uh Akkce platí od 15. 5 6. do 28. 6. 6 20 2016 16. 6 Akkc kce pla kce pla lat aattí od 15. 5 6. ddo 28 28. 8 6. 201 2016 20 166. 8490 2290 149,002 39,90) -43 % -42 % Ol vov Oliv ový vý olejj Fran Fr aannz Jo Jose sef Heelllllo džuss aa  nnáápo p j • 500 00 m mll • 100 00 ml ml = 16,9 6,9 ,998 Kč • ext xxtr ttra pane nneens n ý nsk •1l • vybr brané dr druh uh uhy uh Akcee plaatí odd 88. 6. do 21. 6. 6 201 0 6. 01 AAkc k e plattí od 8. 6. do 21. 6. 20 2201 0 6. PEČIVO SM 24 170x280 01-06 ZAKLAD VERZE08.indd 5 09.06.16 16:04