Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketu

Platnost od 15.6 .2016 do 21.6 .2016


Leták hypermarketu - strana 2
     

Leták hypermarketu - strana 2

Kachna Kuřecí stehna • mr mraažžen ená • 1 kgg • rů různ zné hm hmot otnost nnoost sti 49 • hhooorn rnnííí,, rn ssppod odnníí • cchhllaaze zennáá • 1 kkgg 989,90)0 59 987,90)0 SLEVA 31% SLEVA 44% MRAŽENÉ 159 Kč Krůůttí pr Kr Krůt prsn sní ní řřííze zek • chla hlaazen zeenný ze ný • 1 kg kg • půůvo ůvvo vod Maďa aďďďaarsk arsk skko ssko 199,002 -20 % 4390 super cena Slep SSl leeppiicce ttěěžžkká lep ká KKuuře řecí cí ste tehe tehe hennnní řřííze zek • 1 kg kg • ch chl h aze zzený ný 10990 • mrraaažžená ná ná • 1 kg • hmot otnos nos no osttii 1,9 1,99–2,4 ––222,4 kg –2, Kuřecí Ku řřeecí cí špí píz ssee špe pekkeeem m • chla hlaazený hlazen zenný ze zen • mas asnný polo asn olotov lottov toovar ovar ar • 1 kg kg 149,002 -13 % 154,902 -29 % 129 Kč MRAŽENÉ 4490 61,901 -27 % VVýýro ýro robe bek z m mlleettéh ého vveeppřřov ového ého m éh maasa sa • 480 80 g • 1 kkgg = 93,60 993, 93 3 6600 KKčč 119 90 149,002 159Kč 189,002 -15 % Marriinnoova Ma vannéé veeppř přřoové vé meeda m dailoonnky ky – Ittaalliia -19 % • masn masn asný ppolo as olloto ol olo olotov tov oovvaarr • chla hllaaze zeenné • 1 kg kg Hoově věězí zíí přeednní bez ko be bez koost sti – kl st kliž ižka k • chlaazzenná • 1 kg kg • do vypro ypr prrodá odá dání ní zás z ob zá ob RYBA TýDNE štika mořská MRAŽENÉ ilustrační foto HM 24 190x297 01-08 ZAKLAD VERZE06.indd 2 Mořřská štika, též zvaná štikkozubec obecný nebbo hejk, má pevné, bíléé a netučné maso. Lze ji upravovat jak pečením, t grilováním, velmi oblíbené tak je tééž smažení na másle. Je roovněž velmi vhodná ke kořenění k a dochucování. 5990 99,90) -40 % Štikka mo Št m řs řskkáá kuuch chan anná aná • 500 0 g • 100 00 g = 11,98 111,9 ,98 9988 KKčč 08.06.16 18:07