Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketu

Platnost od 15.6 .2016 do 21.6 .2016


Leták hypermarketu - strana 20
     

Leták hypermarketu - strana 20

19 932,90)0 4990 59,90) -16 % Třeeššnněě Tř SLEVA 39% • 500  00000 g •  1100 •• 1 00 g = 99,,998 00  98  8 Kč Kč Oc Och O chut ch uttn utn ne ejt ej jjtte laho ah a ho h od dn dné né é a če ers er rsstvé r stvé tv vé é ttř řešn eššn eš ně z Ř e eck ec cka. ck a. 39 90 59,90) Banány Premium 24 5490 69,90) -21 % • 1 kg k -33 % • 1 kg kg 90 29,90) Bros Br oskv kve sk sklá láda danéé BBaza Ba azalk zalka za lka v  lk v ko koře řená náči náči či • 1 ks ks -16 % PPaapr apprrik ika ččerv če erv rven ená • 1 kkgg 790 12,901 890 -38 % 12,901 -31 % OOkkuurrky ky saallát áttov oovvé haddoovvkky ha hado • 1 ks ks Kedl Ke dlubna ubna ub na bílá bí bílá lá • 1 ks ks Nakupte nad 400 Kč a získejte slevu 1 Kč/l. P ná Při nákup kupu nadd 400 kup 4000 Kč Kč oodd 17. 177 66.. do do 1199. 6. 2016 0116 16 ve ve vy vybra ybra b nýc br n ch ný hyp hyperm ypeerm mark rkete kete e ch Albbert et er do d sta tanet n e kupon kup upon na m mim mořá o dno dno nouu slev slev evvu 1 Kč/ 1 K č/l/litr litr itr PHM PHHM na na vybr brran anýchh aný čerpac čer paaacíchh stani pac stani st anicíc cíc í h Albe bert be rt.t y po lup ráci s SGS l tro systém kon ponn lz lzee uupppla laatnit tnnit Kuupo odd 17. 7. 6. doo 23. 3. 6. . 20 2016 01166. $ s a w testování paliv ve z ww .c .unipetrolrpa D hodnoty Do odno dnoty nákup nákup áku kupu se kupu s nep epočít počít č tají ajíjí zálo á hhyy nnaa vr v at atné néé ooba baly. y Maxi a máln l í od odběr běr bě ě přiři využ ěr využitíí této tét éto sl sle sle levy vyy je je 100 1100 l PHM H na 1 naa 11 tan t ková ta ová vání. vá n ní ní. Seznam Sezn am m ččerpa erpa rp ccích ích sta st nicc nale ale l znet zne nete naa www nete ww w .alb alb l ert lb ert.t.cz/n c ase-prod asee-prod aserodejny ejny/ ejny jny/ cerpacicerp acc stan aacit nice. ta i Čer Č pací sta st nice ice ce Tepplice ice cee je 15. 155. 5. 66.. 2016 2016 16 uzav avvřena řenn . Naš a e kval kvalitn itníí poho pohonné nné n hm hmoty oty js jsou o dod ou dodává ávány ny spo společ lečnos nos o tí Uni Unipet petrol roll. Všechnyy naše ppoh Všechny pohonné onné hmo hmoty ty jsou jsou s prav pravidel idel d něě kontr nt olov l ányy a te t stov o ány n ve spolu ve s poluprác prácii s SGS. s SGS. Ibbiššek ek VŠEM VÁM MNOHOKRÁT DĚKUJEME. Již potřetí jsme získali Národní dní cenu kvality. • Ø kvě kvvětitin ináče in náče áče 1133 cm áč m • v de dekko dek kor oorrati ativní v m plas vn plas astov as ttov o ém ov m obbballuu oba 9990 139,902 -28 % 2014 20 011 ililu lluusstr stt ač ačn čční fotoo Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů ů platí pouze v termínu od 15. 6. do 21. 6. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 24/16 HM 24 190x297 14-20 ZAKLAD VERZE07.indd 20 08.06.16 17:43