Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nové noviny

Platnost od 23.6 .2016 do 29.6 .2016


Nové noviny - strana 31
     

Nové noviny - strana 31

Tady jsem správně! Pro budovanou prodejnu ejnu u v Praze 10 – Horní Měcholupy Stabilní zaměstnavatel Nábory se konají 29. 6. 2016 od 9 do 18 hod. v hotelu Na Zámečku, Záběhlická 35/133, Praha 10. Dostavte se prosím na nábory nebo nás kontaktujte na personal@kaufland.cz Nabízíme: • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku (ne u vedoucích pozic) • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu • v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity) • důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera Sta biln í zaměstna vatel Tady jsem správně! Rychlá půjčka volejte zdarma 800 880 600 7HFKQLNĀND 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Hledáme právě Vás! PRACOVNÍKY SKLADU pro náš centrální sklad v Modleticích u Prahy Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH oprava technických systémĤ a zaĜízení skladu vþetnČ jejich technické údržby a kontroly, spoluúþast pĜi opravách a servisech servisních firem. 3RçDGXMHPH • vyuþení v oboru (elektro nebo strojní) • praxi na obdobné pozici - výhodou • vyhlášku þ. 50 - výhodou • sváĜeþský prĤkaz - výhodou • zkušenosti s opravami technických zaĜízení, manuální zruþnost • uživatelskou znalost práce na PC • Ĝidiþský prĤkaz sk. B • samostatnost, þasovou flexibilitu, schopnost pracovat v kolektivu • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity), dotované stravování v kantýnČ • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 Možnost výdělku včetně výkonnostní prémie až 30 000 Kč. Darovat radost... ... může Dár pou ková káz Dárková ka poukázka 500 200 KčKč Další nadstandardní benefity např.: být tak • dotované jídlo v kantýně • v rámci věrnostního programu dovolená až 5 týdnů • dotovaná karta Multisport jednoduché! Zasílejte životopisy: CZ-LOG-MO-NABOR@KAUFLAND.CZ nebo volejte: 323 646 830 Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen AKČNÍ LETNÍ 7HOSHUVRQDO#NDXIODQGF] Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera Týdeník Kaufland do Vašich schránek AAS 31 / – www.provident.cz PŮJČKA Volejte zdarma 800 701 500 za obsah inzerce ručí zadavatel 120