Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 22.6 .2016 do 28.6 .2016


Hypermarket - strana 10
     

Hypermarket - strana 10

Krabičky na potraviny 0,25 l + 0,5 l UŠETŘETE AŽ 95 % A UCHOVEJTE SI JÍDLO ČERSTVÉ 9 90 Krabičky na potraviny 1,1 l + 1,7 l 200 Kč nákupu = 1 bod, 20 bodů = sleva na krabičky až 95 % • 210 g • 100 g = 19 Kč 39 90 49,90) + 20 bodů Sleva 95 % Sleva 95 % Maloobchodní cena: Maloobchodní cena: 228 Kč 199 Kč 90 Krabičky na potraviny 1,1 l + 2,4 l + 20 bodů Lipno • 200 g • 100 g = 14,95 Kč • vybrané druhy -20 % 9 90 + 20 bodů 79 Akc Akc kcee plat plat latí v pr p ode oddejnách j ách Alb jná Albbert Al ertt odd 15 15. 5. 6. 201 016 16 doo 16 16. 8. 201 016 166 neeboo do do vy vyč vyč vyčerp y erp erpáání er ání zássob v jedn jedn dnotl notl ottlivý ivých vých vý ch pro rooddej rodej ejná nác á hh.. Pr Pro ro zzíísk ská k ní ní bod boodů plat atí cena atí naa poo od odeč odečt ečttení en vešker veš ešker keerrýc ých sslleevv a k ých a kupo upo up pponnůů za  zaa vrá vrrácen c é oba ba y. bal y. Pod oddrob roobbnnos ossttii na n www ww ww.al ww w.al .a bber beerrt.cz t.ccz nebo t.c nebo bo naa iinnfor nfor orma mac m acích íccch pr prode odeejen jjeeenn. jen. Alpská klobáska Krabička na potraviny 2,1 l 79 90 + 20 bodů Sleva 76 % Sleva 80 % Maloobchodní cena: Maloobchodní cena: 338 Kč 418 Kč 2990 2590 41,901 37,90) -28 % -31 % Jihočeská Zlatá Niva • 60% • 110 g • 100 g = 23,55 Kč BOD BOD navíc Čerstvý svěží sýr • 125 g • 100 g = 15,92 Kč • vybrané druhy BOD navíc 19 13 90 27,90) 90 16,901 navíc Eidam plátky • 100 g cena za 1 ks při koupi 2 ks -28 % -17 % 15 90 19,901 -20 % Joogurrtový drink Kunínn • 300 g • 100 g = 4,64 Kč • vybrané druhy • příchhutě nelze kombinovat ko • cenaa při koupi 1 ks 166,90 Kč BOD navíc BOD PŘI KOUPI 2 ks 1 druhu navíc 17 90 25,90) PŘI KOUPI 2 ks 1 druhu Jogurt Nature • 150 g • 100 g = 6,60 Kč • vybrané druhy • příchutě nelze kombinovat • cena při koupi 1 ks 12,90 Kč BOD navíc PŘI KOUPI 2 ks 1 druhu 990 12,901 cena za 1 ks při koupi 2 ks cena za 1 ks při koupi 3 ks -30 % -23 % Zmrzlina Pegas Premium • 100–110 ml • 100 ml odd 16,28 Kč • vybrané ddruhy • cena při kkoupi 1 ks 25,90 Kč • příc říchutě nnelze kombinovat BOD MRAŽENÉ HM 25 190x297 10-20 ZAKLAD VERZE06.indd 10 navíc PŘI KOUPI 2 ks 1 druhu BOD navíc PŘI KOUPI 3 ks 1 druhu 15.06.16 21:16